Konstrecension: Väsentligt i en människas liv är en socialistisk världsordning

Minna Henriksson och Diego Brunos konst är politisk på ett sätt som känns sällsynt i samtiden. I sin utställning lyfter de fram konkreta fall av kamratskap och motstånd i utmanande verk som vittnar om integritet.

Vittnesmål om motstånd. Gouachemålning ur Minna Henrikssons installation Mitt Minnesmonument är, 2022 som även inkluderar serigrafi och bildspel.
05.11.2022 11:39 UPPDATERAD 05.11.2022 15:28

ANDRA LÄSER