Varför undvika de viktiga frågorna?

Gränsvärden för mobilstrålning, som anses skydda befolkningen, men som avviker från varandra upp till miljonfaldigt kan enligt vår uppfattning inte båda vara korrekta.

24.08.2020 12:20
Anders Gustafsson påpekar helt rätt (HBL Debatt 18.8) att en elektrosmog-mätare som kostar runt 200 euro endast visar mobilstrålningens storleksordning, dessutom upphör mätkapaciten vid 8 GHz. Ett helt nytt problem uppstår alltså när nu millimetervågorna införs med 26 GHz: ingen vet hur mycket och var vi är utsatta för dem!
Men varför diskuteras inte huvudfrågan? Det råder en skriande kontrovers mellan de strålningsvärden som Europarådet och olika medicinska institutioner anser skydda befolkningen och vad ICNIRP och vår strålningslag tillåter. Finlands strålningslag tillåter 10 000 gånger starkare exponering för mobilstrålning inomhus än Europarådets rekommendation (2011) och 20 miljoner gånger mera än Europeiska akademin för miljömedicin (Europaem) rekommendation för nattlig maximal exponering.
Gränsvärden för mobilstrålning, som anses skydda befolkningen, men som avviker från varandra upp till miljonfaldigt kan enligt vår uppfattning inte båda vara korrekta. I våra ögon verkar vår strålningslags värden i jämförelse med Europarådets och Europaems gränsvärden helt vara verklighetsfrämmande och har knappast någonting med människornas hälsa att göra.
Det hjälper oss inte att ingenjörerna i sina laboratorier vid något skede har forskat kring alla frekvenser mellan 3 MHz och 300 GHz då själva 5G-teknologin avviker radikalt från 2G, 3G och 4G. Det är nu första gången i mänsklighetens historia som detta 5G-experiment påbörjas utan att man på förhand har studerat dess effekt på den vanliga konsumentens hälsa.

Karin Munsterhjelm,

medicine licentiat, Ekenäs,

Rauli Mäkelä,

medicine licentiat, Esbo,

Päivi Mäkeläinen,

medicine licentiat, diplomingenjör, Turenki

ANDRA LÄSER