Först ska vi förändra världen, sedan kan vi bli klimatsmarta

Hur mycket du än vill leva klimatsmart är det nästan omöjligt i dag. Det behövs förändringar på systemnivå för att hela samhället ska bli klimatsmartare. Det säger några ungdomar som jobbar på de stora lösningarna.

Carlos Serrano Fajardo, Tommaso De Santis, Anouk va Eekeren och Elisabeth Bergendorff har olika men främst akademiska perspektiv på klimatkrisen. Därför är de mycket nöjda med att få höra hur exempelvis uppstartsföretagare ser på hållbarhet.
18.08.2019 07:48
Flera hundra studerande eller yrkesverksamma ungdomar deltar i en månadslång europeisk sommarkurs med fokus på att tackla klimatkrisen. Det är organisationen EIT Climate-KIC som står bakom konceptet där akademisk utbildning kompletteras med konkreta inblickar i arbetslivet och företagsvärlden. Kursen utmynnar i grupparbeten för att odla fram hållbara lösningar.
HBL träffar fyra av deltagarna under en kursvecka i Finland med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som värdar. Ungdomarna tacklar klimatutmaningen från olika fronter och de är väl medvetna om dess komplexitet. Enskilda innovationer behövs, men de räcker inte långt då vi snackar så stora frågor som en övergång till ett hållbart samhälle.
Anouk van Eekeren från Nederländerna, Carlos Serrano Fajardo från Spanien och Tommaso De Santis från Italien pluggar och forskar i allt från global förändring och mänskliga rättigheter till processteknik och bioteknik på universitetet i Wageningen i Nederländerna medan Elisabeth Bergendorff studerar designteknik på Danmarks tekniska universitet.

ANDRA LÄSER