"En familjeledighetsmodell som stöder familjernas välbefinnande, nativiteten och sysselsättningen är en god investering"

Löntagarcentralorganisationerna och barn- och familjeorganisationerna kräver att arbetet med att reformera familjeledigheterna inleds under nästa regeringsperiod. De vill att reformen skrivs in i regeringsprogrammet och att tillräckliga resurser reserveras.

15.05.2018 12:54 UPPDATERAD 15.05.2018 15:35
Finlands nuvarande familjeledighetsmodell är den styvaste och den med lägst ersättningsnivå i Norden, anser ett antal organisationer. De vill att det ska bli lättare att kombinera arbete och familj och att föräldraskapet blir mer jämlikt.
– En familjeledighetsmodell som stöder familjernas välbefinnande, nativiteten och sysselsättningen är en god investering, och en fråga som hela samhället måste ta ansvar för, anser organisationerna i ett pressmeddelande.
Den nuvarande modellen för familjeledigheterna uppmuntrar i synnerhet mammorna att vara borta från arbetslivet i längre perioder, till exempel eftersom perioderna för moderskaps- och föräldrapenning måste tas ut som en enhetlig period. Föräldrarna borde ha rätt att välja i vilken ordning de tar ut föräldraledigheterna, anser organisationerna.
– Familjeledigheterna ska bestå av en egen del som är lika lång för båda föräldrarna, och därtill en tillräckligt lång period som föräldrarna tillsammans delar på. Målsättningen är att förlänga den inkomstrelaterade familjeledigheten, i första hand genom att utöka pappans andel, skriver organisationerna.
Ställningstagandet som överräcktes till riksdagen på tisdagen har undertecknats av löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK samt barn- och familjeorganisationerna Förbundet för mödra- och skyddshem, Centralförbundet för Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen, Finlands Föräldraförbund, Befolkningsförbundet, Adoptivfamiljer, Barnavårdsföreningen i Finland, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta, Marttaliitto, Nätverket för Stjärnfamiljer, Nuorten ystävät, För Barnens Bästa, Pesäpuu, SOS-Barnbyar Finland, Vamlas och Förbundet för Ensamstående Föräldrar.

ANDRA LÄSER