Gas och elproduktion gav Fortum ett lyft

Fortum redovisar ett rörelseresultat för årets nio första månader på minus 2,6 miljarder euro, mot en dryg miljard plus samma period i fjol. Den jämförbara rörelsevinsten är ändå klart positiv, drygt 1,4 miljarder.

Fortum har dragit nytta av både de höga gaspriserna och av det höga priset på el.
12.11.2021 10:27 UPPDATERAD 12.11.2021 11:28
Att Fortum uppvisar ett förlustbringande resultat för både årets nio första månader och för det tredje kvartalet i år beror på att det tyska dotterbolaget Uniper redovisar en negativ engångseffekt på omkring sex miljarder euro i värderingen av sina tillgångar. Fortums operativa och jämförbara resultat har däremot varit positivt under hela granskningsperioden. Försäljning av tillgångar jämnade också ut den redovisade förlusten.
I och med att Unipers siffror nu ingår i Fortums resultat steg omsättningen för årets nio första månader från 27,7 miljarder euro i fjol till 62,3 miljarder i år. Den jämförbara rörelsevinsten steg från dryga 400 miljoner i fjol till 1,4 miljarder i år.
Fortums vd Markus Rauramo skriver i Fortums börsmeddelande att det tredje kvartalet präglades av de rekordhöga priserna på råvaror och av den exceptionella dynamiken på energimarknaden. Terminspriserna på naturgas för 2022 var i slutet av september 270 procent högre än ett år tidigare. Priset är ett tecken på att utbud och efterfrågan inte är i balans, men det finns tecken på att förhållandet småningom normaliseras, skriver Rauramo.
Också elpriset har varit högt, skriver Fortums vd. Det beror på prisbilden i Mellaneuropa och på de låga vattenlagren i Norden. Även produktionen av vindkraft har varit mindre än normalt.
"Jag är nöjd över vår förmåga att svara mot kraven från marknaden under det tredje kvartalet. Unipers förmedling och lagring av gas förbättrade sitt resultat märkbart. Med hänsyn till de exceptionellt stora likviditets- och finansieringskraven klarade Uniper sig bra som en del av vår stora koncern", säger Rauramo i pressmeddelandet.
Fortums vinst inom affärsområdet för elproduktion ökade även om koncernen slagit fast prisnivån för en del av produktionen på förhand. I Ryssland förbättrades resultatet i och med att den ryska ekonomin nu återhämtar sig.
"Vi har lyckats bra med att driva vår strategi vidare och med att förstärka vår ekonomiska ställning", säger Rauramo i Fortums pressmeddelande.
Fortum anser att det är viktigt att kärnkraft och naturgas räknas som en del av de energiformer som blir delaktiga av EU:s finansiering av hållbar utveckling. All teknologi utan utsläpp av koldioxid borde behandlas på samma sätt.
"Fortum utvärderar just nu möjligheterna att förlänga användningstiden för kärnkraftverket i Lovisa och vi anser att kärnkraften är central då det gäller att förverkliga en kolneutral värld", säger Rauramo.

ANDRA LÄSER