ÅA-professorer: Stor risk för coronafiasko – skjut upp kommunalvalet till hösten

Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Drygt var tredje finländare vill flytta kommunalvalet tills omkring 70 procent av befolkningen är vaccinerad. Resten, alltså nästan två tredjedelar vill inte flytta valet. Bland Sannfinländarnas väljare finns minst stöd för en senareläggning, medan det bland SFP:s anhängare finns många som hoppas valet skjuts upp.

Pinfärska resultat från undersökningen Medborgaropinion vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi visar att 35 procent av finländarna önskar flytta kommunalvalet tills omkring 70 procent av befolkningen är vaccinerad. Resten, alltså nästan två tredjedelar, vill inte flytta valet.

Nästan 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen skulle vilja flytta valet. Stödet för att flytta valet stiger i jämn takt med åldern så att över hälften av dem som är över 80 år, och 40 procent av dem i åldrarna 70–79 vill flytta valet.

Åsikterna varierar också enligt vilket parti man tänker rösta på. Minst stöd för flytten finns bland Sannfinländarnas väljare av vilka 82 procent inte vill flytta valet. Starkast stöd för att flytta valet finns bland SFP:s (41 procent), De Grönas (39 procent), SDP:s (37 procent) och Centerns (35 procent) anhängare. Utbildningsnivå tycks inte spela någon roll för åsikterna.

"Att ordna valet under pandemin är riskabelt och det hela riskerar bli en pannkaka om smittläget är dåligt i mitten av april. I Katalonien i Spanien ordnades regionval den 14 februari och där sjönk valdeltagandet med över 25 procentenheter jämfört med föregående val", säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

Valresultatet påverkas av dåligt epidemiläge

Även valets legitimitet blir problematiskt eftersom de som testat positivt för Covid-19 och de som är satta i karantän enligt smittskyddslagen inte får lämna hemmet för att rösta. Inte heller personer som är rekommenderade frivillig karantän önskas till röstningsställena. I praktiken kan den grundlagsenliga rättigheten att rösta alltså saknas i det kommande kommunalvalet på grund av olika karantänsarrangemang.

"Det här kan ha en betydande inverkan på valresultatet, i synnerhet i små kommuner. Dessutom kan många låta bli att rösta på grund av coronaviruset", säger Kim Strandberg, professor i statskunskap och politisk kommunikation vid Åbo Akademi.

I kommunalvalet i Finland 2017 röstade 58,9 procent av de röstberättigade. Grönlund påpekar att coronaviruset kan skrämma olika väljargrupper olika mycket.

"Partierna har olika anhängarprofiler. I synnerhet för SDP kan det bli problematiskt att hålla valet i april eftersom partiet har många äldre väljare i de stora städerna i södra Finland där coronaläget är som värst", säger Grönlund.

"Regeringen borde på allvar överväga en lagändring till riksdagen som skulle göra att vi under ordnade omständigheter kan flytta valet till slutet av hösten då vi i Finland torde ha flockimmunitet mot coronaviruset. Annars riskerar vi en situation där valet måste ställas in med kort varsel någon vecka innan valdagen."

Medborgaropinion är en webbaserad undersökning med omkring 4 000 frivilliga deltagare. Enkäten om den eventuella flytten av kommunalvalet gjordes under tiden 15–22 februari och besvarades av 3 090 personer. Urvalets felmarginal är cirka 2 procentenheter i vardera riktningen. Urvalet viktades enligt kön, utbildningsnivå, ålder, modersmål samt region för att motsvara den röstberättigade befolkningen på fastlandet i Finland.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning