ÅA: Män med arabiska namn diskrimineras på bostadsmarknaden

I studien skickades under fjolåret sammanlagt drygt 1 450 förfrågningar på utannonserade hyresbostäder runtom i Finland. Bild: Lehtikuva / Jarmo Stenmark

Män med arabiska namn diskrimineras på den privata hyresbostadsmarknaden i Finland, visar en studie vid Åbo Akademi.

Studien, som utfördes som ett pro gradu-arbete i ämnet psykologi vid Åbo Akademi av Annamaria Öblom, har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. Studien är den första av sitt slag på den privata bostadsmarknaden i Finland.

Enligt studien fick personer med arabiska namn – och då i synnerhet män – betydligt färre svar när hyresvärdar kontaktats. Av de förfrågningar som undertecknats med ett arabiskt mansnamn besvarades 16 procent, medan de förfrågningar som undertecknats med ett finskt kvinnonamn besvarades av 42 procent.

I studien skickades under fjolåret sammanlagt drygt 1 450 förfrågningar på utannonserade hyresbostäder runtom i Finland. Förfrågningarna gjordes per e-post och undertecknades med olika namn. Andelen mottagna svar jämfördes mellan de olika grupperna i studien: kvinnor och män med arabiska namn, finskspråkiga namn, och svenskspråkiga namn.

– Resultaten av jämförelserna visar att män med arabiska namn får färre svar än någon av de andra grupperna. Några andra skillnader mellan dessa sex grupper kunde inte statistiskt säkerställas, sägs det i ett pressmeddelande från Åbo Akademi.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46