ÅA: Män med arabiska namn diskrimineras på bostadsmarknaden

I studien skickades under fjolåret sammanlagt drygt 1 450 förfrågningar på utannonserade hyresbostäder runtom i Finland. Bild: Lehtikuva / Jarmo Stenmark

Män med arabiska namn diskrimineras på den privata hyresbostadsmarknaden i Finland, visar en studie vid Åbo Akademi.

Studien, som utfördes som ett pro gradu-arbete i ämnet psykologi vid Åbo Akademi av Annamaria Öblom, har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. Studien är den första av sitt slag på den privata bostadsmarknaden i Finland.

Enligt studien fick personer med arabiska namn – och då i synnerhet män – betydligt färre svar när hyresvärdar kontaktats. Av de förfrågningar som undertecknats med ett arabiskt mansnamn besvarades 16 procent, medan de förfrågningar som undertecknats med ett finskt kvinnonamn besvarades av 42 procent.

I studien skickades under fjolåret sammanlagt drygt 1 450 förfrågningar på utannonserade hyresbostäder runtom i Finland. Förfrågningarna gjordes per e-post och undertecknades med olika namn. Andelen mottagna svar jämfördes mellan de olika grupperna i studien: kvinnor och män med arabiska namn, finskspråkiga namn, och svenskspråkiga namn.

– Resultaten av jämförelserna visar att män med arabiska namn får färre svar än någon av de andra grupperna. Några andra skillnader mellan dessa sex grupper kunde inte statistiskt säkerställas, sägs det i ett pressmeddelande från Åbo Akademi.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning