ÅA diskuterar Jakobstads förslag nästa vecka

Kristina Stenman.Bild: Martti Kainulainen

Åbo Akademis styrelse tar nästa vecka ställning till det samarbetsavtal som Jakobstad har lagt fram. På onsdagen träffades representanter för Jakobstad och ÅA i Helsingfors.

– Det var en alldeles bra och öppen diskussion. Vi presenterade stadsstyrelsens förslag och ÅA kommer att diskutera förslaget på sitt styrelsemöte nästa vecka. Sedan får vi se hur vi går vidare, sade Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman efter onsdagens möte.

Stadsstyrelsen i Jakobstad fattade på måndagen beslut om ett motdrag till Åbo Akademis planer på att flytta barnträdgårdslärarutbildningen till Vasa. Jakobstad är redo att satsa 200 000–270 000 euro årligen (cirka 1,1 miljon euro för fyra år) för att få behålla utbildningen i staden. Redan nu bidrar staden med ett årligt hyresbidrag på 100 000 euro per år till barnträdgårdslärarutbildningen, så förslaget skulle innebära en ökning på 100 000–170 000 per år.

Enligt Stenman är det inte ovanligt att en stad eller region går in för att stöda en utbildning med stora summor pengar. Redan nu skjuter staden till pengar till campushelheten i Jakobstad och stöder forsknings- och utvecklingsverksamhet vid Novia.

– Nog stöder ju regionerna högskoleutbildning och utbildning överlag ganska mycket, till exempel Vasa stad har flera donationsprofessurer. Det är en så jätteviktig strategisk fråga för en stad eller en region att ha ett mångsidigt utbildningsutbud. Och barnträdgårdslärarutbildningen för Svenskfinland – den hör hemma i Jakobstad, säger Stenman.

"Nyckeln hos ÅA"

Stadens ledning bjöd in Åbo Akademi till förhandlingar om ett sam­arbetsavtal för åren 2017–2021, där utgångspunkten är att barnträdgårdslärarutbildningen fortsätter i Jakobstad, och att staden och universitetet gemensamt utvecklar förutsättningarna för studierna och rekryteringen av studerande. Åbo Akademis rektor Mikko Hupa kommenterade inte onsdagens möte i Helsingfors, utan sade att ÅA mottagit Jakobstads förslag och ska svara på det nästa vecka.

För Jakobstads del deltog förutom Stenman också fullmäktigeordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) och stadsstyrelsens ord­förande Peter Boström (SFP). Enligt Henriksson är bollen nu hos Åbo Akademis styrelse.

– Det är de som sitter på nycklarna och beslutsmakten. Det är en pågående process som jag inte vill kommentera desto mer i nuläget. Det positiva är att man nu äntligen satt sig ner vid samma bord för att diskutera, säger hon.

Det var Österbottens Tidning och Vasabladet som först rapporterade om mötet.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33