ÅA ber om allmänhetens hjälp att undersöka blåstång i sommar

Åbo Akademis forskare Tiina Salo och Henna Rinne studerar mångfalden av smådjur som trivs i blåstångsbältet. Bild: Sonja Salovius-Laurén/Åbo Akademi

"Det är en trevlig möjlighet att lära sig mera om undervattensnaturen och samtidigt hjälpa till med den omfattande och tidskrävande datainsamlingen", säger marinbiolog Tiina Salo.

Åbo Akademis forskare i marinbiologi efterlyser hjälp av allmänheten för att undersöka hur mycket djur det finns bland blåstången i olika delar av de finländska havsområdena.

"Det är en trevlig möjlighet att lära sig mera om undervattensnaturen och samtidigt hjälpa till med den omfattande och tidskrävande datainsamlingen. I stället för att några enstaka marinbiologer samlar in data kan vi med allmänhetens hjälp vara tiotals eller hundratals algforskare", säger Tiina Salo, projektforskare i marinbiologi vid Åbo Akademi, i ett pressmeddelande.

Skydd och föda

Blåstången är en av Östersjöns viktigaste nyckelarter och har stor betydelse för artmångfalden i Östersjön.

Bland blåstången rör sig otaliga ryggradslösa djur som använder tången som skydd och föda. Vanliga arter i tångbältet är tånggråsuggor, tångmärlor, tångräkor, musslor och snäckor men också olika arter av småfisk.

Blåstången trivs på skärgårdens klippbottnar. Bild: ÅlandSeaMap/Åbo Akademi

Även om blåstången och dess betydelse har undersökts ingående finns det fortfarande frågetecken. Forskarna känner till vilka djurarter som lever bland blåstången, men det är ännu oklart i vilken omfattning de förekommer och i vilken mån mängderna varierar under olika tidpunkter och i olika havsområden.

Roligt för barnen

Provtagningen går till så att man plockar en tångruska, skakar den ovanför ett tvättfat och räknar smådjuren som faller ur ruskan. Resultatet, tillsammans med uppgifter om tångruskans storlek och var provtagningen gjorts skickas sedan till forskarna.

"Vem som helst kan vara med och samla in data. Passa på att undersöka blåstången vid sommarstugan, på stranden eller under en båtutflykt. Provtagningen tar 15–30 minuter och den är lätt och rolig att göra till exempel med barnen", säger Salo.

Projektet "Vem äter blåstång?" pågår hela sommaren och hösten. Noggrannare instruktioner för provtagningen finns på Åbo Akademis webbplats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning