Vart sjunde jobb hotat hos Verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com varnar för att fjolårets resultat blir sämre än väntat. Företaget inleder samtidigt omställningsförhandlingar som berör hela personalen. Upp till var sjunde anställd kan förlora jobbet eller omplaceras. 

Finländarna är försiktiga med sin konsumtion och det har drabbat Verkkokauppa.com som nu inleder omställningsförhandlingar.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
16.01.2023 12:01
Konsumenternas svaga förtroende för ekonomin har fått Verkkokauppa.coms resultat att backa rejält. På måndagen meddelade företaget att fjolårsvinsten blir sämre än väntat. Nu ska företaget lägga om sin struktur och inleder omställningsförhandlingar som berör hela personalen.
– Det märks att att konsumenternas förtroende för den egna ekonomin aldrig har varit så svagt som nu. Konsumenterna har varit försiktiga allt sedan kriget i Ukraina började, säger Verkkokauppa.coms kommunikationschef Marja Mäkinen.
Mäkinen säger att många konsumenter renoverade och köpte ny elektronik hemma under coronaåren. Det innebar god försäljning. Den utvecklingen är det stopp för nu.
Verkkokauppa.com siktar med sitt lönsamhetsprogram på en resultatförbättring på omkring 10 miljoner euro på årsnivå. I år räknar företaget med en förbättring på mellan 5 och 8 miljoner euro.
I programmet ingår strukturella förändringar för att förbättra effektiviteten och konkurrenskraften. Bland annat ingår automatiseringsåtgärder i lagerhållningen. Dessutom ska utbudet, organisationsstrukturen och leveranskedjorna ses över.
Hela Verkkokauppa.coms personal på 770 personer berörs av omställningsförhandlingarna. Företaget beräknar att 110 personer kommer att sägas upp, få jobb på deltid eller få en väsentligt förändrad arbetsbild. Målet är enligt företagets pressmeddelande att organisationen ska motsvara den långsiktiga strategin.
En nedskrivning av lagret på 1,6 miljoner euro kommer dessutom att belasta fjolårsresultatet, skriver bolaget. 
"Verkkokauppa.com har haft siktet inställt på tillväxt från början. Just nu ger marknaden oss inte förutsättningar att växa samtidigt som de ökade kostnaderna belastar vår förmåga att åstadkomma ett bra resultat", säger företagets vd Panu Porkka i ett pressmeddelande.
Verkkokauppa.com publicerar sitt resultat för 2022 den 9 februari.

ANDRA LÄSER