Ulla-Maj Wideroos ska nu styra den växande pensionärsskaran: Vi måste lära oss att höja rösten!

Hon har kraschat parketter och krossat glastak. Ulla-Maj Wideroos, 70, är känd som en färgstark person och tar sig nu an ordförandeskapet i 50-årsjubilerande Svenska pensionärsförbundet. Utmaningen är att öka pensionärernas inflytande och synlighet.

Krya på dig-blommor, gratulationsblommor och julblommor upptar en stor del av matsalsbordet i Ulla-Maj Wideroos hem i Närpes.
Telefonen ringer titt som tätt och Ulla-Maj Wideroos bläddrar i sin kalender, en A4 med hårda pärmar. ”Jo, det passar.”
– Jag lovar aldrig något innan jag kollat i kalendern.
Och den fylls snabbt nu. Vid årsskiftet tar hon över ordförandeklubban i Svenska pensionärsförbundet (SPF) efter Ole Norrback som hållit den i tolv år, och många aktiviteter står på agendan.

Ulla-Maj Wideroos

Född: 1951 i Vörå.
Bor: I lägenhet och sommarstuga i Närpes.
Familj: Maken Ben, en son från tidigare äktenskap, barnbarn och bonusbarnbarn.
Utbildning: Merkonom, tog studenten 2013.
Karriär: Arbetat bland annat på Vörå sparbank, distriktschef för Oravais hus Ab, kommundirektör i Oravais 1986–1995. Riksdagsledamot för Svenska folkpartiet 1995–2015, andra finansminister 2003–07.
Uppdrag i dag: Ordförande för Svenska pensionärsförbundet 2022, sitter i kyrkofullmäktige i Närpes för listan En kyrka för alla, ombud för Kyrkomötet i Borgå stift.
Fritidsintressen: Pidro, golf, spelar boule och sjunger i kör i Närpes pensionärsförening.
Dold talang: Rimmar verser.
Lämnar aldrig huset utan: Kalendern och surfplattan. Jag är nog väldigt vanlig.
– Jag hoppas det blir fler livemöten. Jag är så trött på Zoom och har en känsla av att ärendena inte blir lika bra behandlade när man inte möts på riktigt.
Hon är ivrig att komma i gång och plågas av att vara hänvisad till sitt vardagsrum i Närpes. Under hösten har hon dessutom varit konvalescent efter en hjärtoperation så återhämtningsmånader har lagts till coronaår.
Pandemin slår hårt mot pensionärerna och förbundet. SPF är med cirka 20 000 medlemmar i 77 föreningar en av Svenskfinlands största folkrörelser och en av få som vuxit kraftigt de senaste åren tack vare att de stora pensionärskullarna vällt in.
Men just nu är det ett aningen tilltufsat förbund som en aningen tilltufsad Ulla-Maj Wideroos ska leda. Den viktigaste verksamheten för pensionärsföreningarna är att skapa sociala evenemang. Digitala aktiviteter har ersatt en del men täcker långtifrån alla behov.
– Förbundet har dragit sig tillbaka på grund av coronan och det är förståeligt. Vi äldre är försiktiga, säger Ulla-Maj Wideroos, som själv tillhör riskgrupperna på grund av en lungsjukdom.
Pensionärer är inte vana att ropa högt. Många tycker med rätta de har gjort sitt, eller tänker att inte ska väl vi … Men jo, vi ska!
– Vi har tappat medlemmar, två till fem procent, i föreningarna eftersom vi inte kunnat rekrytera i vanlig ordning. Det måste absolut bli en nystart till hösten. Coronan ser tyvärr ut att hålla i sig länge än och vi behöver hitta nya metoder för verksamheten. Hur kan vi ordna trygga träffar inomhus? Eller borde vi flytta tyngdpunkten till sommarhalvåret när det är lättare att umgås?

Vill höja svansföringen

I Finland finns i dag cirka 1,6 miljoner pensionärer, som borde utgöra en maktfaktor. Men pensionärsfrågorna drunknar ofta i det politiska skeendet.
– Pensionärer är inte vana att ropa högt. Många tycker med rätta att de har gjort sitt, eller tänker att inte ska väl vi … Men jo, vi ska. Vill vi ha förståelse för våra krav måste vi berätta om dem.
Det är framför allt inom intressebevakningen Ulla-Maj Wideroos hoppas höja pensionärsförbundets svansföring.
Som ny ordförande för Svenska pensionärsförbundet väntar Ulla-Maj Wideroos otåligt på att få bege sig ut i Svenskfinland och möta människor.
– Det har gjorts mycket, men vi har kanske varit dåliga på att berätta om det. Också där får vi fundera ut nya metoder. Pensionärer kan inte strejka, men vi kan påverka genom att vi företrädare skapar nätverk så att politikerna lyssnar på oss.
Hon har själv under 20 år i riksdagen ofta kallats ut på trappan för att ta emot delegationer och appeller.
– Man står där och säger att vi hör er och så går man in igen och fortsätter som vanligt. Jag tror mer på att vi ska närma oss enskilda ledamöter och prata med dem. Vi måste banka på alla dörrar och ta oss in och framföra vår åsikt, inte gå förbi bara för att dörren är stängd, säger hon.
På dåvarande Trafikministeriet finns en parkettplatta i golvet som är ljusare än de andra. Plattan fick under det tidiga 1990-talet bytas ut efter att Ulla-Maj, då specialmedarbetare till trafikminister Ole Norrback, blivit så arg att hon stampat i golvet med sina höga och vassa klackar så att parketten sprack.
– Men vad jag var så arg på minns jag faktiskt inte.
Arg blir hon fortfarande men säger sig ha blivit mer realist efter att ha gått i väggen många gånger under åren.
– Jag kan konstatera, därmed inte acceptera, och idealist är jag fortfarande.
Idealismen och att hon har föreningslivet i blodet var orsak till att hon gav sig in i ordförandekampen i SPF när telefonen började ringa efter att Ole Norrback aviserat sin avgång.
– Jag har jobbat i föreningar sedan tonårstiden i Hellnäs UF och jag såg framför mig vad pensionärsföreningarna åstadkommit. Den här utmaningen kunde jag inte motstå.

SPF

Svenska pensionärsförbundet grundades 1972.
Är en paraplyorganisation för 77 pensionärsföreningar med cirka 22 000 medlemmar i Svenskfinland, språköarna och på Åland.
Verksamhetens tre hörnstenar är intressebevakning, trivsel och delaktighet.
Prioriterade områden är it-kunskaper och motion. Samlar pensionärer till olika aktiviteter på finlandssvensk och regional nivå.
Medlem tillsammans med övriga fem pensionärsförbund i Pensionärernas intresseorganisation, PIO.
Researrangör.
Ger ut medlemstidningen God Tid.
Fyller 50 år 2022.
Ordförandeskapet ser hon som ett förtroende att företräda en stor grupp människor.
– Vi kan inte kräva att alla medlemmar i pensionärsföreningarna ska stå på barrikaderna, men vi som företräder dem ska göra det, säger hon.

Budkavle genom Svenskfinland

Under våren ska fotfolket sättas i rörelse. Som en del av förbundets 50-årsfirande ska en budkavle vandra genom Svenskfinland.
– Tanken är att alla föreningar ska formulera konkreta önskemål som de framför till sina lokala beslutsfattare: Det här vill vi att ni gör. Budet ska gå från kommun till kommun och förhoppningsvis får vi också rubriker i medierna.
Nationella ärenden tar förbundsledningen sedan till riksdagen.
– Det ska bygga på egna initiativ. Frågorna kan variera från plats till plats och handla om basala saker som till exempel att vägar och gator är plogade så att pensionärer kan ta sig ut på sina promenader och hålla sig i form.
Men först på agendan står välfärdsområdesvalet, nog så viktigt för pensionärer. Hon hoppas att de sticker ut näsan på valmöten och ordnar valdebatter i föreningarna.
– De nya välfärdsområdena kommer att tillsätta äldreråd. Viktigt för oss är att de får verkligt inflytande och är aktiva.
Genom regelbundna träffar med äldreråden och områdenas ledning ska pensionärsförbundet bevaka sina frågor som är olika i olika regioner. Det kan vara köer för att få läkartid, tillgänglighet, alla pensionärer är inte digitala, service på svenska, avgifter och äldrevården.
– Äldrevården måste finnas nära människorna, det är en trygghetsfråga, säger Ulla-Maj Wideroos som varit emot att socialvården ska ingå i välfärdsområdena. Hon ser en risk i att man inte längre kan få äldreboende i sin egen kommun.
Vad gäller de stora pensionsfrågorna på nationell nivå vill Ulla-Maj Wideroos prioritera att de lägsta pensionerna höjs. Garantipensionen är 837,59 euro per månad och en tredjedel av pensionärerna, flest kvinnor, ligger under 1 250 euro i månaden.
– Vi som har höga pensioner får vara beredda att avstå till förmån för dem som har störst behov. Det är vad jag kallar solidaritet. Det kan också handla om att se över skatter, avgiftspolitiken på boenden och att höja bostadsbidragen.

Typisk pensionär

Om man utifrån ett antal variabler sätter samman den ”typiska finlandssvenska pensionären” är det möjligt att det blir just Ulla-Maj Wideroos. Hon är i 70-årsåldern, kvinna, österbottning och Närpesbo. Närpes har den största pensionärsföreningen inom SPF och föregångaren Ole Norrback har också sina rötter i kommunen.
Jag känner att jag har ett brett mandat och delvis var det väl kvinnorna som avgjorde.
Att det åter skulle bli en österbottning på ordförandeposten fanns inte på allas önskelista, för inom SPF som inom övriga finlandssvenska sammanslutningar är den regionala dragkampen seglivad. Och när Grankullabon Filip Hamro-Drotz nominerades som motkandidat väntade sig många en rejäl fajt. Men på höstmötet föll rösterna 147-45 till Ulla-Maj Wideroos favör.
– Jag känner att jag har ett brett mandat och delvis var det väl kvinnorna som avgjorde, säger hon.
Det var dags att spräcka glastaket. Förbundet med en majoritet kvinnliga medlemmar har tidigare under sin 50-åriga historia haft endast en kvinnlig ordförande, Siv Tunzelman von Adlerflug 1987–89.
Ulla-Maj Wideroos har krossat många glastak. Hon var till exempel första kvinnliga kretsordförande inom Svenska folkpartiet, Finlands svenska skidförbunds första kvinnliga ordförande och Svenskfinlands första kvinnliga kommundirektör, i Oravais.
Tålamod. Jag försöker lära mig tålamod, men jag blir ingen bra förbundsordförande genom att sitta i soffan i Närpes. Det är emot alla mina principer. Jag måste ut och träffa folk!
– När det gäller kontakter mellan olika delar i Svenskfinland pågår ett systematiskt arbete med att vi ska lära känna varandra bättre. Vi besöker varandra på möten, resor och olika kulturella evenemang. Och när coronan tillåter ska jag hälsa på så många föreningar jag bara kan.
Inbjudningar finns redan antecknade i kalendern.
De höga klackarna och partipolitiken har hon lagt på hyllan, men temperamentet och otåligheten finns kvar.
– Tålamod. Jag försöker lära mig tålamod, men jag blir ingen bra förbundsordförande genom att sitta i soffan i Närpes. Det är emot alla mina principer. Jag måste ut och träffa folk!
ANDRA LÄSER