Så här ser studenter och anställda på läget vid Åbo Akademi

Inom Åbo Akademi finns en tydlig vilja att gå vidare efter den dramatiska uppsägningen av rektorn. Samtidigt har nya frågor väckts kring orsakerna till den. Än är luften inte rensad vid Finlands enda helt svenskspråkiga universitet, det som ibland kallas Svenskfinlands största arbetsgivare.

Studentkårsordföranden Joonas Karlsson tycker att det är viktigt att man så öppet som möjligt går igenom det som lett till beslutet att säga upp Moira von Wright, och för en inkluderande dialog om förändringar.
Vid Åbo domkyrka faller ett regn så fint att det gränsar till dimma. Även om natten har övergått i morgon kan man knappast kalla det ljust, trots att klockan närmar sig 9.

ANDRA LÄSER