Anna-Maja Henriksson om Centern som regeringskumpan: "Precis som statsministern börjar jag lite få nog"

Kan vi lita på Annika Saarikko? frågar Anna-Maja Henriksson när regeringen gungar igen. Efter veckans regeringsbråk måste samarbetet redas upp än en gång, men frågan är om det räcker. 

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att det blir problem i regeringen om man inte kan lita på varandra. Hon vill gärna höra vad Annika Saarikko svarar Sanna Marin, om den senaste vändningen om translagen i riskdagen. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
20.01.2023 17:16
Statsminister Sanna Marin (SDP) meddelade på torsdagen att Centern bröt mot de gemensamma spelreglerna, och SDP:s riksdagsgrupp har diskuterat vad det betyder för det fortsatta regeringssamarbetet. Det nya grälet uppstod efter att Centerns ledamöter i social- och hälsovårdsutskottet röstade mot regeringens linje i behandlingen av translagen
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson väntar på att Marin först ska samtala med Centerns ordförande Annika Saarikko. Henriksson är mycket kritisk till Centerns agerande i riksdagen. 
– Det är klart att det här var en oönskad situation, naturligtvis. Och jag hör ju precis som statsministern till dem som lite börjar få nog av Centerns sätt att agera. Man kommer överens om en sak och gör en annan. Det är inte bra, säger Henriksson. 
Trots de splittrade regeringsleden går betänkandet vidare till behandling i plenum. Samlingspartiet fick igenom en mindre ändring, som gjorde att partiets medlemmar i social- och hälsovårdsutsutskottet kunde rösta för betänkandet, tillsammans med fyra regeringspartier. Just nu ser det ut som om en majoritet av riksdagsledamöterna är beredda att ge grönt ljus åt translagen i omröstningen i plenum. 
– Huvudsaken är att translagen går igenom och Centern har inte kunnat förhindra att lagen kommer till stora salen genom sitt agerande i utskottet. Jag tror att man röstar om den nästa vecka, och den kommer med stor sannolikhet att godkännas. Det är en viktig människorättsfråga, säger Henriksson. 
Statsminister Sanna Marin (SDP) meddelade på riksdagens frågetimme på torsdagen, att hon kommer att diskutera situationen som har uppstått i regeringen. Centerns ordförande Annika Saarikko, till höger. 
Regeringspartierna hade kommit överens om att translagen är en så kallad samvetsfråga, vilket betyder att Centerns ledamöter får rösta enligt sin egen syn i plenum. Enligt både statsminister Sanna Marins uttalanden och Anna-Maja Henriksson så betydde överenskommelsen inte att partiet skulle få fria händer i utskottet.

Om man ändå har tänkt rösta mot förslaget i plenum, varför är det så illa att man arbetar mot förslaget i utskottet? 

– Det är klart att det är problematiskt att ett regeringspartis egna ledamöter aktivt börjar motarbeta den egna regeringens ursprungliga proposition, som de ändå får rösta mot. Så förutom att rösta mot, så vill man vara där och peta på propositionen, för att den ska bli lite mindre oacceptabel ur ens egen synvinkel. 
– Därtill allierar de sig med ett oppositionsparti – Centern allierade sig ju med Sannfinländarna. Det är helt enkelt så, att så fungerar inte ett regeringsparti. Det ska tvärtom fungera så att man kan lita på varandra, och att det som man har kommit överens om håller. Att det inte gör det, leder till att det blir så problematiskt, tillägger Henriksson. 

Kom det som en överraskning för resten av regeringen att alla Centerns ledamöter agerade på det här sättet i utskottet?

– Det överraskade mig att man överhuvudtaget agerade så här i utskottet, eftersom vi hade haft den här diskussionen att de får fria händer i stora salen. Men samtidigt så har åtminstone jag uppfattat situationen så, att man inte ska börja åka solo i utskottet. Jag tycker att det är uppenbart att de här ledamöterna inte har lyssnat på sin partiledning och gruppledning. Och det säger ju sitt om centerpartiets tillstånd just nu, det säger ganska mycket om det egentligen. Det förefaller som om det inte är en enad grupp – det är så som det ser ut.

När ska ni diskutera situationen i regeringen?

– Det är statsministern som bestämmer tidtabellen själv. Hon sade ju till medierna att hon vill diskutera med Annika Saarikko. Jag tror att hon vill diskutera med Saarikko innan hon diskuterar med hela kvintetten.

Har du något budskap som du vill föra fram?

– Det kommer också att bero på vad Annika Saarikko svarar. Men det är klart att vi har så lite kvar av den här regeringsperioden och det finns fortfarande lagar i riksdagen som är under behandling. Nu skulle det gälla att ta sig i kragen och se till att vi kan komma vidare, som man har kommit överens när det gäller allt annat. Och frågan är nu att kan vi lita på det? Den frågan måste Annika Saarikko svara på.

ANDRA LÄSER