Bokrecension: Om hur Sapfo uppfann självmedvetandet och Marx kan ha missförstått antiken

Om inte Sapfo hade uppfunnit självmedvetandet hade Sokrates inte kunnat bedriva sin kritik, är en av många insikter i Jespers Svenbros essäsamling Ögonen våra målare. Allt är inte intressant, skriver Fredrik Lång, men analysen lyser när antiken möter Marx.

Forskaren, poeten och akademiledamoten Jesper Svenbro har samlat essäer från flera årtionden i volymen Ögonen våra målare och andra tankeexperiment.
Fredrik Lång
25.09.2022 04:57 UPPDATERAD 25.09.2022 07:58
Jesper Svenbro, forskare, poet och numera också akademiledamot, är i Sverige mest känd för sin intelligenta poesi. Men i Frankrike, där han i huvudsak utfört sin vetenskapliga gärning, är han bland kollegor bekant för sina infallsrika analyser av klassisk grekisk filosofi och poesi.

ANDRA LÄSER