Vanda stadsdirektör går i pension – ”Jag har sett den starka sammanhållningen”

64-åriga Ritva Viljanen pensionerar sig från uppdraget som stadsdirektör i Vanda. ”Jag har bott i Vanda så gott som hela mitt vuxna liv och har trivts väldigt väl”, säger hon.

Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen går i pension. Arkivbild.
Bille Sirénbille.siren@hbl.fi
20.02.2023 09:26 UPPDATERAD 22.02.2023 10:03
Ritva Viljanen (SDP) går i pension den 1 augusti efter fem år som stadsdirektör i Vanda.
”Jag har trivts väldigt väl i Vanda och bott här så gott som hela mitt vuxna liv. Det känns fint att avsluta sin karriär i hemstaden”, säger Viljanen i stadens pressutskick på måndagen.
Viljanen har tidigare varit biträdande borgmästare i Helsingfors och arbetat i flera statliga och kommunala instanser, som Inrikesministeriet och Justitieministeriet.
Under Ritva Viljanens tid som stadsdirektör har Vandas befolkning vuxit med 20 000 invånare. Räknat i invånarantal är Vanda nu den fjärde största staden i Finland.
”Jag har sett hur mycket positivt energi och stark sammanhållning det finns i Vandaborna. (…) Även stadens ekonomi är nu i skick och Vanda är en av de minst skuldsatta storstäderna.”
Tjänsten som stadsdirektör lediganslås den 27 mars och kan sökas mellan den 31 mars och 20 april.

Tynande svenska i Vanda

Vanda har 239 206 invånare. Av dem talar 2,3 procent eller knappa 5 600 personer svenska som modersmål.
Antalet svenskspråkiga har på 2000-talet minskat med 400 invånare.
Antalet svenskspråkiga antas krympa ytterligare under 2020-talet, trots att befolkningen spås öka till 280 000.
I Vanda finns fyra svenska lågstadieskolor, ett högstadium och ett gymnasium.
Källa: Vanda stad
Artikeln uppdaterad 22 februari: Viljanens partitillhörighet tillagd i första stycket.

ANDRA LÄSER