Svårt att flytta Världsfreden – hur ska staden lyckas forsla bort över fem meter hög sovjetisk skulptur på 15 000 kilogram?

Nu ska den omdebatterade Världsfreden bort från Helsingfors. Men att transportera den över fem meter höga och tusentals kilogram tunga skulpturen är ingen enkel match.

Den sovjetiska skulpturen i Hagnäs visar invånare från olika kontinenter som håller upp ett lövsmyckat jordklot. De höjda nävarna demonstrerar för världsfred. Någon har placerat ukrainska flaggor i händerna som en protest mot skulpturen och Rysslands krig i Ukraina.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
13.07.2022 16:16
Den sovjetiska skulpturen Världsfreden ser lite tilltufsad ut. Det yttersta lagret på sockeln är borta och kullerstenen runt skulpturen uppgrävd. I händerna på två av figurerna har det i några månader fladdrat två ukrainska flaggor.
Världsfreden, som står bredvid Hagnäs torg i Helsingfors, är en gåva från Moskva till Helsingfors från 1990 som hyllar vänskapen de två städerna emellan. Men efter Rysslands attack mot Ukraina har skulpturen varit ett hett diskussionsämne.
En del vill att den försvinner för gott. Världsfreden ska de facto bort nu i juli, men det beror på att området längs med gatan Hagnäskajen har ritats om. Inget beslut har fattats om skulpturen ska återvända senare.
Hagnäskajen flyttas på grund av att nya spårvagnsskenor läggs här. Marken längs med kajen ska också fyllas ut i vattnet. Ett hotell och flera nya höghus kommer att stå här längre fram i tiden.
Men just nu vållar transporten av skulpturen huvudbry.
– Vi kan inte forsla bort den liggandes, för då kan den skadas. Den måste alltså stå, säger Mikko Illikainen på byggbolaget YIT.
Det naturliga hade varit att köra skulpturen Världsfreden från sin nuvarande plats nära Hagnäs torg ut på Sörnäs strandväg. Men det går inte. Näckens bro, som håller på att byggas, är alldeles för låg.
Världsfreden ska köras österut mot Museiverkets lager, som ligger nära gränsen mellan Sibbo och Borgå.
Själva bronsdelen av skulpturen mäter 4,9 meter på höjden. Räknar man med en del av betongsockeln ökar höjden till 5,3-5,4 meter.
– Transportlavetten är 45 centimeter hög. Då är vi uppe i en total höjd på cirka 5,8 meter.
Det kommer inte på fråga att köra lavetten under de två broarna i början av Sörnäs strandväg. De är bara ungefär 4,9 meter höga. Det är frågan om den temporära Näckens bro, och bygget av den nya Näckens bro, som förenar Hagnäs med Havshagen.
– Vi håller nu på och utreder vilken väg vi kan köra.
Det som också ställer till det är att det är svårt, om inte omöjligt, att transportera skulpturen på gator där spårvagnar kör. Kontaktledningarna, alltså de ledningar som ger el till spårvagnen, är i vägen. 
– Vi sänker ogärna ner kontaktledningarna.
På Sörnäs strandväg finns också en temporär Näckens bro. Också den är för låg för att Världsfreden ska kunna passera under den.
In i det sista försöker man transportera Världsfreden på land.
– Att köra den till havs med pråm är vårt sista alternativ. Det kräver väldigt många fler arbetsmoment samtidigt som väderförhållandena måste beaktas, säger Illikainen.
Skulpturen väger också mycket, 15 000 kilogram.

Är du nervös för hur transporten ska gå?

– Det enda som jag är lite spänd för är hur vi ska hitta en bra rutt. För det är bara höjden som är en utmaning. Själva lavetten är så låg och stabil att transporten kommer att gå bra.

Två hål

Att sockeln på Världsfreden ser naken ut beror på att man tidigare i juli klädde av den det yttersta lagret av granit. På samma gång borrades två hål på cirka 40 centimeter genom sockeln.
Det är för att kunna lyfta skulpturen.
Sockeln kommer att sågas av under de två hålen. Det är för att underlätta transporten av skulpturen.
– Vi trär lyftkranar genom hålen och skär av betongfundamentet under dem.
Om Världsfreden skulle flyttas med hela sin nuvarande sockel skulle den mäta 6,5 meter från marken upp till sin högsta punkt. När och om skulpturen återvänder, kommer man att gjuta en ny sockel åt den.

ANDRA LÄSER