Vincent van Goghs väg till mästerskapet

Också som tecknare arbetade Vincent van Gogh mycket med kontrastverkan. I själva verket målade han i rätt hög grad på samma sätt som han tecknade – kraftfullt, ivrigt och med passion och empati, skriver Marica Gripenberg.

I till exempel Gosse med skära (1881) – gjord med svartkrita, kol och gouache på papper – kan man se konstnärens blå fingermärke vid signaturen. Han putsade och censurerade ingenting och eftersträvade inte perfekt fotografisk återgivning. Collection Kröller-Müller Museum, Otterloo, Nederländerna
Didrichsens konstmuseum firar sina 55 första år genom att slå på stort med två utställningar. Dels får vi se fyrtio teckningar och två oljor på utställningen Vincent van Gogh – vägen till konstnär, dels visas en jubileumsutställning med ett fyrtiotal pärlor ur museets egna samlingar med namn som Pablo Picasso, Mark Rothko och Wassily Kandinsky, vilket ju är en händelse i sig och förstås härligt att få se.

ANDRA LÄSER