Att bränna Koranen är inget "yttrande", utan snarare regelrätt trakasseri

Också här i Norden behöver vi civility, vi behöver kunna respektera att det finns sådant som andra människor finner heligt.

Protest utanför svenska ambassaden i Teheran i kölvattnet av högerextremisten Rasmus Paludans Koranbränningar.
De flesta har väl hunnit tröttna på att höra om högerextremisten Rasmus Paludan som med sitt anhang reser två riken runt och bränner koraner utanför moskéer. (Att han nu försökt sin lycka i Sverige beror enligt uppgift på att danskarna inte tar honom på allvar utan har börjat skratta ut honom.) Det som däremot förblir intressant är frågan om den yttrandefrihet han anses representera.
ANDRA LÄSER