Stig-Björn Nyberg: Språket och skolan är det som förenar oss

Det är klart att det finns grupper av finlandssvenskar som delar identitet, men sett till hela populationen är det språket och skolan som är gemensamma, säger Stig-Björn Nyberg, en bland många som svarade på HBL:s enkät.

Jo, det är väldigt finlandssvenskt att sjunga snapsvisor, men det är inte något alla finlandssvenskar gör. Enskilda traditioner definierar inte gruppen, säger Stig-Björn Nyberg