Hängiven matematiker varnar för övertro på dataanalys

Den brittiska matematikern Hannah Fry har blivit världskänd för sina medryckande presentationer av hur matematiska modeller kan förutse mänskligt beteende. Men dagens ökade användning av datainsamling och -analys gör henne orolig. – Vi får inte ha en övertro på metoderna, säger hon.

Vi får inte ge dataanalysen för stor auktoritet, säger Hannah Fry. – Inget system är perfekt och der sker alltid misstag, säger hon.
Patrik Harald
10.06.2018 07:57
Hannah Fry, lektor vid University College London, studerar mönster i mänskligt beteende och visar hur man med hjälp av matematiska modeller kan förutse människors handlande. I fokus står ofta urbana miljöer och studierna kan gälla allt från kollektivtrafik och shopping till sociala problem, kriminalitet och terrorism. Mest känd är hon för sin tillämpning av matematik i studier av parrelationer och dejtning. Frys Ted Talk med rubriken Kärlekens matematik har setts av flera miljoner människor.
– Om man kan använda matematik för att beskriva romanser så kan man använda den till vad som helst. Matematik är ett kraftfullt språk för att beskriva världen omkring oss, säger Fry.
Under sin föreläsning vid SAS Institutes Business Forum i Helsingfors tidigare i veckan, presenterade Hannah Fry bland annat dataanalyser från London och Paris som visar hur folk som använder stadscyklar tenderar att hämta cyklarna vid cykelställen som ligger uppe på kullar, så att de får cykla i nedförsbacke. Däremot vill de inte cykla i uppförsbacke och då måste cyklarna med jämna mellanrum samlas in av lastbilar som transporterar dem tillbaka.
Fry pekade vidare på likheterna mellan hur fåglar rör sig i flock och rörelserna i en mosh pit, det vill säga publikhavet framför scenen under en heavy metal-konsert. Hon presenterade också en matematisk modell med vars hjälp man utifrån äkta pars konversation kan slå fast vilka som med stor sannolikhet kommer att skilja sig.

Är människan verkligen en så rationell varelse att det går att iaktta mönster och förutse hennes beteende utifrån insamling och analys av datamassor?

– Mänskligt beteende är förstås inte som fysik, där man kastar en boll och exakt kan förutse var den kommer att landa. Men det finns generella saker som människan tenderar att göra.
Trots att analys av data tagit stora kliv framåt tack vare ökad datorkraft och sakernas internet (Internet of Things, IoT) påpekar Fry att själva idéerna är gamla. Till exempel fanns det redan i början av 1800-talet modeller för att förutse kriminalitet. I dag börjar analytik vara mer eller mindre standard i all affärsverksamhet och enligt Fry sprider sig metoderna till allt fler av livets områden.
Det här är en utveckling hon inte är helt bekväm med. Fry, som tidigare skrivit två medryckande böcker om matematikens och dataanalysens fantastiska möjligheter, säger att hennes nästa bok är betydligt mer pessimistisk.
– Vi kan göra förunderliga saker med hjälp av data, algoritmer och analytik, men vi måste vara aktsamma när det gäller vilken auktoritet vi ger dem. Inget system är perfekt och det sker alltid misstag.
Problemet är enligt Fry inte i analytiken i sig, utan hur vi väljer att använda den.
– Hittills har det rått något slags vilda västern där alla har kunnat göra vad de velat. Jag tror att vi har nått en vändpunkt där folk har insett hur stor påverkan de här sakerna har på demokratin och samhället, till exempel rättsväsendet, polisen och hälsovården. Alla de här områdena påverkas och inte nödvändigtvis på ett positivt sätt.
Hon menar att Cambridge Analytica-skandalen, där över 50 miljoner Facebookanvändares information utnyttjades i Donald Trumps valkampanj, blev en sorts väckarklocka för allmänheten och lagstiftarna. Det var Cambridge Analytica som hamnade i rubrikerna, men enligt Fry används liknande metoder av till exempel nästan alla nätbutiker.
– Facebooks hela affärsmodell baserar sig på att manipulera användarna utifrån deras egna data.
En av riskerna Fry ser är att vi tenderar att lita mer på datorer än på sunda förnuftet. Hon varnar för att ha en övertro på systemet.
– Det finns inga superkrafter i artificiell intelligens, också där kan det ske misstag.

Vems uppgift är det att övervaka att allt går rätt till?

– Vet du, det här är det sorgligaste med brexit, eftersom EU är bra på de här sakerna. GDPR (EU:s dataskyddsförordning) är ett bra exempel på en kraftfull lagstiftning som ger kontrollen tillbaka till individerna. Det kan ta sin tid innan vi ser hur lagen fungerar i praktiken, men GDPR är ett steg i rätt riktning.

Hannah Fry

Född 1984
Doktor i matematik, lektor vid University College London (UCL). Flitigt anlitad talare, medverkar regelbundet i radio och tv.
Har skrivit böckerna The Mathematics of Love och The Indisputable Existence of Santa Claus (tillsammans med Thomas Evans). Hennes nästa bok Hello World (How to be human in the Age of Machine) utkommer i höst.

ANDRA LÄSER