Från hovlivets lyster till onådens avgrundsgap – Carina Burman ger liv åt Bellmans väninna, kvick och munter men också tragisk

Carina Burman har skrivit en lärd roman som är lätt och elegant, med högt näringsvärde och många nyanser.

För några år sedan utkom Carina Burmans störa Bellman-biografi, nu har hon gett en av Bellmans kvinnliga vänner en livfull fiktiv gestalt.
Pia Ingström
23.05.2021 09:38
För mindre än två år sedan utkom Carina Burmans stora biografi över Carl Michael Bellman, Bellman. Biografin. En av Bellmans fina egenskaper var att han synbarligen hade förmågan att vara vän också med kvinnor, "ett underbart drag hos en man", konstaterade Burman när jag intervjuade henne om hennes äventyr i Bellman 1700-tal hösten 2019.

ANDRA LÄSER