Från hovlivets lyster till onådens avgrundsgap – Carina Burman ger liv åt Bellmans väninna, kvick och munter men också tragisk

Carina Burman har skrivit en lärd roman som är lätt och elegant, med högt näringsvärde och många nyanser.

För några år sedan utkom Carina Burmans störa Bellman-biografi, nu har hon gett en av Bellmans kvinnliga vänner en livfull fiktiv gestalt.
23.05.2021 09:38

ANDRA LÄSER