Insändare: En plan B kunde vara bra

09.02.2023 15:16
I sin insändare (HBL 8.2) skriver Paavo Lipponen att vi inte behöver en plan B i Natofrågan. Han menar därmed att Turkiet inte ska få splittra samgången med Sverige. Det är inte svårt att instämma i detta. Däremot kunde det nog vara bra att ha en plan B.
Storbritanniens ambassadör Theresa Bubbear nämnde i en intervju för HS (28.1) någonting som ingen tycks notera, en ”plan B”. Ett alternativ om Turkiet (och Ungern) fortsätter att trilskas. 28 medlemsländer gör ett avtal om att tillämpa den berömda paragraf 5 med Sverige och Finland. I praktiken ett ”Nato” utan Turkiet, som ju bara vore en lättnad med tanke på hur aggressivt Turkiet beter sig.
Bubbear är nog inte den första som uttryckt liknande tankar.
Tysklands tidigare miljöminister Jürg Tritter sade redan i maj i Bundestag att han väl kunde föreställa sig ett Nato med Finland och Sverige, men likväl ett Nato utan Turkiet.
Tyvärr fick detta inte heller just någon publicitet här.
Per-Olof Öller, Helsingfors

ANDRA LÄSER