THL: Gravida är i riskgrupp för allvarlig covid-19

Institutet för hälsa och välfärd har lagt graviditet till listan på tillstånd eller sjukdomar som utgör en risk för allvarlig coronavirusinfektion.

Institutet för hälsa och välfärd listar graviditet bland riskerna för allvarlig covid-19.

Listan på riskgrupper bygger på en medicinsk riskbedömning, och Institutet för hälsa och välfärd har hört också den nationella vaccinexpertgruppen, KRAR, i bedömningarna.

Alla gravida omfattas av bedömningen.

Graviditet har konstaterats öka risken för allvarlig covid-19 och behov av sjukhus- och intensivvård, samt risken för graviditetsförgiftning, skriver institutet i ett pressmeddelande.

Dessutom ökar risken en aning för att fostret dör i livmodern, och också för att den nyfödda ska behöva sjukhus- eller intensivvård.

Institutet rekommenderar att alla gravida tar coronavaccin, och understryker att den första, andra och tredje dosen kan tas som normalt också under graviditet. Kunskapen om vaccinernas trygghet och verkan för gravida ökar hela tiden.

"De studier som publicerats om omfattande vaccinering av gravida i olika länder ger ingen antydan om att man behöver ha någon särskild oro för säkerheten när det gäller gravida och foster", säger överläkaren Hanna Nohynek vid institutet.

Däremot ökar risken för spädbarnsdödlighet hos barn till ovaccinerade mammor, enligt institutet.

"Barn som föds inom en månad från mammans coronainfektion har förhöjd dödlighet jämfört med barn till vaccinerade mammor", säger Nohynek.

ANDRA LÄSER