Studentskrivningarna är snart över - främmande språk i dag

Det är inte mycket som kvarstår av vårens studentskrivningar. I dag är det dags för prov i den korta kursen i främmande språk.

Studentskrivningarna avslutas med modersmålsprovet i samiska på måndag.
Studentexamen ska genomföras under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Den omfattar minst fyra prov. Av dem är provet i modersmålet obligatoriskt för alla.

ANDRA LÄSER