Syftet med Barn-SIB är samhällsnytta och avkastning

26.09.2021 13:15
Artikeln ”Vandaliserad upphandling” (HBL 12.9) analyserade projektet Barn-SIB i Vanda.
Barn-SIB är ett exempel på en påverkansinvestering där ett privat kapital siktar på både ekonomisk avkastning och mätbar samhällsnytta. I projektet finansieras verksamhet som med inhemskt privat kapital främjar välmåendet hos barn och unga.

Hösten 2021 beslutade en av de åtta kommuner som deltar i projektet (Vanda) att sluta hänvisa nya barn och unga till projektet, eftersom kommunens social- och hälsonämnd ansåg att projektets effekter inte hade tillgodosett förväntningarna.

ANDRA LÄSER