Sänkt hastighet för elsparkcyklar i hela Helsingfors

De företag i Helsingfors som hyr ut elsparkcyklar ska förbinda sig att utvidga hastighetsbegränsningarna nattetid för elsparkcyklar, så att de gäller både helg- och vardagsnätter.

Elsparkcykelföretagen är beredda att sänka sparkcykelhastigheten från 25 kilometer i timmen till 20.
02.09.2021 12:02
I fortsättningen ska hastigheten för elsparkcyklar begränsas till 15 kilometer i timmen på alla områden i Helsingfors mellan klockan 00.00 och 05.00. Tidigare gällde hastighetsbegränsningarna nattetid endast inom centrumområdet.
Elsparkcykelföretagen är beredda att sänka sparkcykelhastigheten från 25 kilometer i timmen till 20.
Enligt elsparkcykelföretagen kan nattkörning under alkoholpåverkan minskas genom placeringen av sparkcyklarna. Företagen har därför för avsikt att flytta elsparkcyklarna från till exempel livliga bargator.
"Jag är nöjd över branschaktörernas gemensamma vilja att förbättra säkerheten. Vi diskuterade också en förbättring av parkeringen. Vi kom överens med aktörerna och Helsingfors stad om att vi ska undersöka möjligheten att under hösten temporärt ta elsparkcyklarna ur bruk på veckoslutsnätter", säger kommunikationsminister Timo Harakka i ett pressmeddelande.
Beredningen av trafiksäkerhetsstrategin fortsätter i höst i samarbete med intressenterna. Elsparkcykelföretagen vidtar också praktiska åtgärder för att förbättra säkerheten bland annat genom att utbilda användare och genom att införa ett nybörjarläge i sina applikationer.
Målet är att man nästa sommar ska kunna undvika liknande säkerhetsproblem som denna sommar. Enligt Kommunikationsministeriet är det avgörande med tillräckliga kunskaper och efterlevnad av trafikregler.

ANDRA LÄSER