Åklagaren: Päivi Räsänen är inte ställd inför inkvisition

Åklagaren vill att riksdagsledamoten Päivi Räsänen döms till 120 dagsböter för hets mot folkgrupp för sina uttalanden och skriverier om homosexualitet. Räsänen säger att det hon skrivit bottnar i Bibeln, medan åklagaren betonar att yttrandefriheten inte är mer omfattande för att man talar om religion.

Medieuppbådet är stort i den exceptionella rättegången mot Päivi Räsänen som hålls på måndagen. – Jag ser anklagelserna som sårande både gentemot mig och homosexuella, sade Räsänen i rätten.
24.01.2022 11:57 UPPDATERAD 24.01.2022 19:21
Under ett stort medieuppbåd och med osedvanligt mycket publik på plats inleddes rättegången mot den kristdemokratiska riksdagsledamoten Päivi Räsänen på måndagsmorgonen.
Medan det ännu var mörkt ute samlades demonstranter utanför tingsrätten i Helsingfors för att uttrycka sitt stöd för henne. Fallet har väckt stor uppmärksamhet inte bara i Finland utan också i konservativa kristna kretsar internationellt.
På plats finns även kristna medier från andra länder.

Hets mot folkgrupp enligt strafflagen

Hets mot folkgrupp är ett brott enligt strafflagen.
Straffet är böter eller fängelse i högst två år.
Paragrafen lyder så här: "Den som för allmänheten tillgängliggör eller annars bland allmänheten sprider eller för allmänheten tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller på grunder som är jämförbara med de nämnda grunderna, ska för hets mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse i högst två år."
Efter att ha gått igenom säkerhetskontrollen gav Räsänen kommentarer till journalister på plats.
Räsänen säger att det är en lättnad att rättegången nu hålls, två och ett halvt år efter att processen inletts. Hon ser det rentav som sitt kall.
Hon förnekar åtalet om hets mot folkgrupp, något som hennes rättsbiträde upprepade senare under förmiddagen inne i rättssalen.
– Jag har inte gjort mig skyldig till förolämpningar eller förtal, hot eller hatretorik, säger Räsänen.
Hon hänvisar i stället att hon uttryckt sig av kärlek till nästa.
Med sig har Räsänen Bibeln, som hon plockar fram och lägger bredvid sig på bordet i rättssalen.
Räsänen var som riksdagsledamot med om att godkänna den lagstiftning som det nu handlar om. Det här var 2011.
Den pamflett som hon nu bland annat ställs inför rätta för skrev hon 2004, och hon säger att hon inte kunde tänka sig att den skulle strida mot lagen hon godkände.
Räsänen delade texten på sin Facebooksida 2019 och lade ut den på sin hemsida 2020.
Utanför tingshuset samlades demonstranter under kristna förtecken för att uttrycka sitt stöd för Päivi Räsänen.

Religionsfrihet och yttrandefrihet

Päivi Räsänen säger att hon enbart baserat sig på Bibeln, men medger samtidigt att det sannolikt är möjligt att använda Bibeln som ett redskap för hatbrott.
Och det är precis det här som nu prövas i tingsrätten.
Åklagaren kräver att Räsänen döms till 120 dagsböter för hets mot folkgrupp i tre olika fall. Enligt åklagaren ska Yle också ta bort den del från ett intervjuprogram med Ruben Stiller där hon uttalar sin om homosexuella.

Hets mot folkgrupp enligt strafflagen

Hets mot folkgrupp är ett brott enligt strafflagen.
Straffet är böter eller fängelse i högst två år.
Paragrafen lyder så här: "Den som för allmänheten tillgängliggör eller annars bland allmänheten sprider eller för allmänheten tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning eller på grunder som är jämförbara med de nämnda grunderna, ska för hets mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse i högst två år."
Statsåklagare Anu Mantila inleder med en genomgång med syftet att, som hon säger, rätta till en rad missförstånd och för att klargöra vad rättegången handlar om.
De åtalade är, förutom Räsänen, Lutherstiftelsens ombud och styrelseledamot Juhana Pohjola.
De är inte ställda inför inkvisition, betonar Mantila.
– Det handlar inte om teologi eller om Bibeltolkning.
I stället handlar det om att Räsänen har uttryckt sig så att grundrättigheter har kränkts menar Mantila. Det här har hon gjort genom att kränka homosexuella som grupp enligt åklagaren. Åklagaren säger att det blir uppenbart om man byter ut ordet homosexuella mot till exempel mörkhyade, samer eller finlandssvenskar.
Läs också: Hets mot folkgrupp eller religionsfrihet? Nu prövas Päivi Räsänens fall i rätten
Under rättegången vägs yttrandefrihet och religionsfrihet.
Mantila säger att yttrandefriheten inte är mer omfattande för att man talar om religion.
– Enligt oss har Räsänen överskridit gränserna för yttrandefrihet.
Hon konkretiserar med att det inte är ett brott att enbart citera Bibeln, inte heller är en diskussion om hur Bibeln ska tolkas brott. Däremot kan det vara det om någon tolkar Bibeln och publicerar sina egna åsikter, om de är sådana att de bryter mot lagen.
– Man måste se till vad den jordliga lagen, alltså Finlands lag säger.

"Överskrider gränserna"

Åklagaren hänvisar förutom till Finlands lag också till internationella konventioner som binder Finland.
Distriktsåklagaren Maija Päivinen säger att den pamflett som Räsänen skrivit till och med kan bidra till att väcka hat. Räsänen delade pamfletten i sina sociala medier 2020 och åklagaren betonar att Räsänen är känd med tusentals följare.
I åtalet citeras pamfletten, och åklagaren anser att citaten visar att Räsänen för fram homosexualitet som ett osunt och onaturligt tillstånd, en psykosexuell utvecklingsstörning. Homosexuella stämplas enligt åklagaren som omoraliska och benägna att utnyttja barn och till lösa förhållanden, och att homosexualitet är att ses som mindre värda än andra.
"Räsänens uttalanden kränker homosexuellas likställdhet och människovärde och är ägnade att orsaka intolerans, förakt och till och med hat mot homosexuella. Sådana kränkande uttalanden om homosexuella är diskriminerande och överskrider därmed gränserna för yttrande- och religionsfrihet", formuleras det i åtalet.
– Pamfletten betonar att homosexualitet är syndigt, i motsats till heterosexualitet och att homosexuella är mindre värda, säger Mantila.

Försvaret: Måste ses i kontext

Päivi Räsänens försvar anser att det finns flera direkta fel i åtalet.
Hennes rättsbiträde Matti Sankamo för fram att hon var riksdagsledamot, för oppositionen, när åtalet väckte. Han säger att tröskeln att väcka åtal måste vara särskilt stark när en riksdagsledamot tar upp känsliga frågor i sitt arbete och hänvisar till Europeiska människorättsdomstolen. Ett kraftfullt språk ska inte begränsa yttrandefriheten enligt honom.
Försvaret anser att åklagaren gjort felaktiga tolkningar av pamfletten betonar att skriften måste ses i sin kontext.
Enligt försvaret visar texten på hennes övertygelse och representerar en kristlig huvudriktning.
– Räsänen har inte i något skede lyft sig ovanför någon sexuell minoritet. I stället jämställer hon sig med homosexuella, säger Sankamo.
Vad gäller Räsänens uttryck om att homosexualitet skulle vara en psykosexuell utvecklingsstörning hänvisar Sankamo till att uttrycket använts i medicinsk litteratur i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet när Räsänen studerade medicin, och att de förekommer ännu i dag.
Åklagaren igen anser att påståendet om störning är taget ut luften och är kränkande. Som bevis framför åklagaren ett sakkunnigutlåtande från Institutet för hälsa och välfärd, för att visa att det inte finns medicinsk grund för påståendet.
Räsänen skriver också att homosexualitet är en sexuell avvikelse, vilket Matti Sankamo försvarar med att hon avser en statistisk avvikelse, och att ett gott äktenskap enligt kyrkan är ett mellan man och kvinna.
Sankamo menar också att skriften måste ses i ljuset av att den varit avsedd för en mindre grupp, skriven i utbildningssyfte. Genom att riksåklagaren bestämde att det skulle inledas en förundersökning av den, fick den klart mer publicitet säger han. Att Räsänen delade den på nytt var hennes sätt, och rätt, att delta i diskussionen.
Päivi Räsänen har Bibeln bredvid sig i rättssalen. Hon och åklagaren har olika syn på när det kan vara brottsligt att citera eller uttrycka åsikter som bottnar i tolkningar av den.

"Det mest centrala"

Päivi Räsänen åtalas även för en tweet som hon skrev i samband med att kyrkan stödde Pride-paraden 2019. I den har hon delat en bibeltext ur Nya testamentet. Försvaret anser att åklagaren genom att väcka åtalet på den punkten ger sig på det mest centrala i kristendomen.
Åklagaren menar att tweeten förolämpar homosexuella som grupp.
Räsänen skrev: "Kyrkan har meddelat att den är officiell partner för Setas Pride 2019. Hur går kyrkans undervisningsgrund, bibeln, ihop med att skam och synd lyfts upp till ämne för stolthet?"
Enligt Matti Sankamo tog Räsänen med tweeten ställning till en debatt om sexualitet, och är att se som en dialog förd mellan henne och kyrkan, inte riktat mot en minoritet.
– Det skulle vara betydande ingrepp i yttrandefrihet om man inte fick dela ett bibelstycke.
Yles radioprogram med Ruben Stiller hade enligt försvaret en humoristisk och respektfull ton.
Försvaret säger att Priderörelsen inte har ensamrätt för sexuella minoriteter men att det samtidigt skulle ha en tystnande effekt och ett ingrepp på yttrandefriheten om man inte skulle få rikta kritik mot något som samlar uppemot 100 000 deltagare.
Det var så många som deltog i Pridemarschen den sommaren.

Bevis

När parterna för fram bevis lyfter åklagaren bland annat fram ett utlåtande från Psykiaterföreningen i Finland om att olika behandlingar för att "bota" homosexualitet är skadliga samt undersökningar som visar att många regnbågsunga mår psykiskt och fysiskt dåligt.
Försvaret igen visar ett utdrag ur en bok från 1981 om att homosexualitet är en störning. Statsåklagaren Anu Mantila påpekar med att boken är gammal.
– Vi lever inte i det förflutna.
Försvaret lyfter också fram ett utlåtande från Helsingfors universitet om en tolkning av Romarbrevet, med syftet att visa att Räsänens syn är allmän i kristliga kretsar.
En viss diskussion utbryter mellan försvar och åklagare då Anu Mantila säger till Matti Sankamo att "här diskuteras inte Bibeln", medan han menar att det han säger är relevant i sammanhanget. Domaren Tuomas Nurmi avbryter med ett "här gäller Finlands lag".

Diskussion om gärningar och identitet

I slutet av dagen hördes Päivi Räsänen i rätten. Hon kallar pamfletten ett litet häfte och säger att hon blev ombedd att skriva den som riksdagsledamot, läkare och kristen.
I ett senare skede var hon på väg att slänga bort en låda med broschyrer när hon hittade den hemma hos sig.
– Jag medger att det finns mycket i den som är föråldrat, men jag anser att den ändå ska få finnas.
Hon tillägger samtidigt att den grundläggande bibliska läraren är tidlös.
Räsänen menar att hon i pamfletten för fram en kristen människosyn.
– Jag ville uppmana kristna att lita på Bibeln och ordet, för om förtroendet förvittrar så förlorar vi tilltron till det centrala i den kristna tron.
Hon säger att Bibeln, och hon, talar om sexuella gärningar och inte identitet. Hon anser att åklagaren har fel i att hon skulle anse att homosexualitet är något som man måste bli av med.
Åtalet ser hon som felaktigt och säger det är kränkande både mot henne och homosexuella.
– Jag tror att åtalet som handlar om häftet, beror på att man inte förstår den andliga och religiösa kontext som texten bottnar i.
Åklagaren Anu Mantila frågar Räsänen om det går att skilja på homosexuella gärningar och identitet.
– Visst kan man, lyder svaret.
– Gud har skapat människan till man och kvinna och äktenskapet för dem. Homosexuella gärningar är emot det, som allt annat syndigt liv.
Vad gäller tweeten om kyrkan och Pride hänvisar hon till texten av aposteln Paulus om att förhållanden mellan samma kön är skam och synd, och säger att det är motstridigt att sådana handlingar skulle firas under en parad. Det handlar ändå inte enligt henne om att klandra någon.
Räsänen berättar att hon i ett skede funderat om hon borde skriva ut sig ur kyrkan.
Under dagen blev det en också en hel del diskussion om teologi, inte minst mellan åklagaren och Räsänen, och det till den grad att domaren såg sig tvungen att säga till om det.
Rättegången fortsätter måndag 14 februari, då det är dags för slutpläderingar.

ANDRA LÄSER