Ljusning i sikte för rederierna – arbetet med ett stort stödpaket tar fart

De hårt drabbade rederiernas situation kan bli bättre tack vare ett stort, statligt stödpaket. De första rutterna ska konkurrensutsättas den här veckan.

Det har varit hårda tider för passagerartrafiken under coronaepidemin.
08.09.2020 17:25 UPPDATERAD 08.09.2020 17:27
Transport- och kommunikationsverket Traficom förbereder ett stöd för reguljär trafik på 24,8 miljoner för att hjälpa rederier som fått problem på grund av coronaläget. Med stödet vill staten säkerställa att rederierna klarar sig genom den svåra krisen, och trygga industrin i landet.
Redan på våren fick industrin 45 miljoner i stöd av Försörjningsberedskapscentralen.
– Nu håller arbetet med stöden på att komma i gång och vi går för tillfället igenom alla bud, säger Pipsa Eklund, direktör vid Transport- och kommunikationsverket.
Rederierna kan beviljas stöd efter att rutten konkurrensutsatts. För att få stöd måste man ha konstaterat att det råder en så kallad marknadsbrist, och den billigaste aktören får ta över rutten.
De första rutterna ska konkurrensutsättas redan den här veckan. Utdelandet fortsätter fram till årsskiftet eller tills pengarna tar slut.
Kvalitetskraven är visserligen strikta – vem som helst kan inte ta över en rutt.
– Idén är att hjälpa företagen så de inte går så mycket på minus. Lönsamma företag kan däremot inte få stöd, säger Pipsa Eklund.
I praktiken går det inte att få stöd om det inte finns efterfrågan på rutten. Man har sett på tre aspekter: rutten ska vara nödvändig för försörjningsberedskapen, för passagerartrafiken eller för industrin.
Nu går arbetsgruppen igenom rutterna och kartlägger vilka rutter som är viktiga för att handeln och passagerartrafiken ska hållas flytande. Pipsa Eklund nämner Sverigetrafiken och Åland, där många tjänster är beroende av en fungerande trafik.
– Rederierna som trafikerar Sverige hör till dem som drabbats hårdast på grund av coronaläget där.
Med stödet vill staten säkerställa att rederierna klarar sig genom den svåra krisen och trygga industrin i landet.

Rederierna drabbades hårt

Emmi Nykänen, överinspektör vid Kommunikationsministeriet, säger att man följer med situationen noga. Om det till exempel finns flaskhalsar i frakttrafiken på Östersjön, eller om utbudet inte motsvarar efterfrågan, finns det behov av ett stöd för rederierna.
När passagerarna försvann nästan över en natt när coronan slog till i mitten av mars drabbades passagerartrafiken först. Folk är fortfarande försiktiga när det gäller resor, säger Nykänen.
– Coronan har slagit hårt mot aktörerna på Östersjön. Först syntes det tydligast på passagerarrederierna och senare också på fraktrederierna.
Nu beror fortsättningen för industrin och handeln på hur det går för exporten, säger hon.
– Vi står inför en ny situation och det är nästintill omöjligt att förutspå hur framtiden ser ut.

ANDRA LÄSER