Tysk ekonomi undgår recession

Den tyska ekonomin håller näsan över recessionsstrecket.

Den tyska ekonomin utvecklas svagt, men något bättre än vad analytikerkåren förväntade sig. Arkivbild.
Landets bnp-tillväxt under tredje kvartalet landade på 0,1 procent jämfört med kvartalet innan, enligt officiella siffror, vilket var något bättre än vad ekonomkåren hade befarat.
På årsbasis ligger tillväxttakten på 0,5 procent, enligt kalenderjusterade siffror.
Under andra kvartalet var tillväxten svagt negativ, minus 0,2 procent enligt reviderade siffror. Och minustillväxt två kvartal i rad brukar betecknas som en recession.

Svagare i Kina

Den kinesiska industrin utvecklas svagare än väntat. Svagare efterfrågan, både på hemma- och exportmarknaden i spåren av handelskriget med USA dämpar farten.
Industriproduktionen steg med 4,7 procent i oktober jämfört med samma period i fjol, enligt officiella siffror. Snittprognosen bland ekonomer låg på 5,4 procent.
I september låg tillväxten på årsbasis på 5,8 procent.
ANDRA LÄSER