Viktig trafikändring väntar för invånarna på Busholmen

Staden vill riva en över hundra år gammal bro och ha fler körfält ut från Busholmen i Helsingfors.

Busholmskajen är en hårt trafikerad gata. Staden vill renovera vägen och bygga en ny bro till innerstaden. Huset på bilden är spelbolaget Supercells kontor.

Du har troligtvis kört över bron i en spårvagn på väg mot Tallinnfärjan, men aldrig lagt märke till den. Det handlar alltså om den bro från 1910-talet som förenar Busholmen med innerstaden. Den ligger på Busholmskajen.

Nu vill staden riva den över hundra år gamla bron och bygga en ny rörbro för 8 miljoner euro.

– Den nuvarande bron är i dåligt skick för att stålbalkarna har rostat, säger Lasse Toivanen som är projektledare på staden.

I förslaget har bron två rör som är 60 meter långa, 4 meter breda och 3,4 meter höga. Runt rören fyller man ut med antingen jord eller sand. De fritidsbåtar som nu åker mellan Gräsvikskanalen och Sandviken kommer i fortsättningen att kunna ta sig fram på den rutten genom den nya rörbron.

Just nu har Busholmskajen tre körfält som leder trafiken bort från Busholmen. Den nya bron skulle breddas ut mot Sandviken så att man kan bygga en fjärde körbana.

– Det hänger ihop med färjtrafiken (i Västra hamnen). Även om det byggs en ny tunnel så kan det uppstå störningar i den. Dessutom är det även andra transporter som behöver gå den här vägen, säger Petra Rantalainen, som också är projektledare.

Tunneln hon hänvisar till är den som kommer att gå mellan Västra hamnen och Västerleden.

Bron kan inte breddas mer än 1,4 meter eftersom det då skulle påverka verksamheten i Sandvikens docka. Exakt när bygget skulle komma i gång är oklart. Stadsmiljönämnden kommer att behandla projektet på sitt möte i dag.

Bygget skulle ta 1-2 år. Under den tiden kommer två körfält i bägge riktningar att vara öppna.

– Det kan uppstå avbrott på 1-2 dagar när vi tvingas stänga något körfält eller när spårvagnen inte kan gå.

Staden kommer att plantera många nya träd mellan bron och Gräsvikskanalen. Hela byggprojektet skulle kosta sammanlagt 12 miljoner euro.

ANDRA LÄSER