Hundratals miljoner kvinnor kan inte bestämma över sina kroppar

Nästan varannan kvinna kan inte bestämma över sin egen kropp, visar en FN-rapport. Våldtäkt, tvångssterilisering och könsstympning är några av de mest frekventa övergreppen.

Folkmassor i Brasilien demonstrerade mot sexism och försvarade kvinnans rättigheter under en marsch för några år sedan.
Rapporten State of World Population 2021 visar i hur liten grad världens kvinnor i verkligheten kan bestämma över sina egna kroppar. Skillnaderna är stora mellan olika länder men helhetsbilden är krass.
I 57 länder i Afrika, Asien och Latinamerika kan nästan hälften av kvinnorna antingen tvingas till sex med sin partner eller så har de ingen möjlighet att bestämma om de vill använda preventivmedel eller uppsöka hälsovård. Det framgår av rapporten som FN:s befolkningsfond (UNFPA) har publicerat.
Det är första gången en FN-rapport fokuserar på kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och på hennes möjligheter att inte behöva vara rädd för sexuella övergrepp. Rapporten slår fast att nuläget inte bara är skadligt för miljontals flickor och kvinnor, utan dessutom får stora konsekvenser för samhället.
"Kännedomen om att nästan hälften av kvinnorna fortfarande inte kan bestämma om de vill ha sex, om de använder preventivmedel eller om de kan uppsöka hälsovård borde göra oss alla rasande", säger Natalia Kanem, generaldirektör vid UNFPA i ett uttalande.
"I grund och botten äger hundratals miljoner kvinnor och flickor inte sina egna kroppar. Det är andra som styr deras liv".
Rapporten visar på ett tydligt samband mellan hög utbildningsnivå och rätten att bestämma över sin egen kropp. Den visar också att en del grundläggande orättvisor är förankrade i nationell lagstiftning.
Exempelvis har 20 länder lagstiftat att en man som våldtagit en kvinna eller flicka kan undgå åtal om han gifter sig med henne. I 43 länder finns ingen som helst lagstiftning mot våldtäkt inom äktenskapet. I hela 30 länder är kvinnans rätt att röra sig utanför hemmet begränsad.
Alla exemplen kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
"Det stärker ojämlikheten och upprätthåller könsrelaterat våld", säger Natalia Kaneem.

Plock ur rapporten

45 procent av världens kvinnor kan inte själva bestämma om de vill ha sex, använda preventivmedel eller uppsöka hälsovård.
25 procent av världens länder garanterar inte jämlik tillgång till preventivmedel.
20 procent av världens länder saknar lagstiftning som beaktar sexualhälsa.
Statistiken omfattar bara de länder där det finns tillgång till data.
ANDRA LÄSER