Färjetrafik blir mycket billigare än broar

Man undrar om merparten av cirka 20 000 invånare faktiskt kommer att välja bron som gång- och cykelväg som sitt primära transportsätt till centrum? Avståndet till centrum över broarna blir tio kilometer.

En ny kostnadsberäkning för broarna över Kronbergsfjärden publicerades i Helsingin Sanomat (21.1). Enligt stadens meddelande uppskattas det redan nu att kostnaden kommer öka ytterligare som knappast är en överraskning för många.
Är 360 miljoner euro och tiotals miljoner därtill på ett sådant projekt verkligen ett hållbart eller smart användande av Helsingfors invånares pengar? Är det faktiskt väl motiverat att bygga en så dyr bro för gång- och cykelväg för ett bostadsområdes skull och därmed också skada utsikten över hela Kronbergsfjärden?
De dyraste nya trafikinvesteringarna i vår stad borde inte läggas på projekt ämnade för gång- och cykelvägar. Dessutom undrar man om merparten av dessa cirka 20 000 invånare faktiskt kommer att välja bron som gång- och cykelväg som sitt primära transportsätt till centrum? Avståndet till centrum över broarna blir tio kilometer.
Dessutom skulle den tjäna endast en del av året som en central bana för trafikanter. Varje finländare märker, speciellt nu när det snöar flera centimeter om dagen, att få väljer att cykla i sådant väder och spårvagnstrafiken drabbas också av den ena störningen efter den andra. Någonting som inte underlättar situationen är att vi inte har en enda spårvagnsrutt på – och därmed ingen erfarenhet av – ett lika långt blåsigt område någonstans i vår stad eller i vårt land.
En investering på 360 miljoner euro är en alltför stor summa för ett experiment som alla närliggande grannområden enhälligt motsätter sig. Stadsinvånarna bör också höras. I detta projekt har det inte skett, eftersom motståndet har varit stort och invånarinitiativen samlat tusentals namn.
I ett tidigare skede undersöktes (huvudsakligen i form av medborgarinitiativ/förslag) färjor som alternativ till broarna. Kostnadsberäkningen upptäcktes vara en femtedel av broarnas även i det dyraste scenariot. En färja skulle även bidra till stadens och områdets image på ett mycket mera minnesvärt sätt än en dyr bro.
Elektriska och automatiserade trafikmedel är framtiden. En organiserad färjetrafik kombinerat med självkörande elbussar skulle skapa såväl hållbart som personligt mervärde som dessutom skulle kunna bidra positivt till turism.
Som en följd av att kostnadsberäkningen offentliggjorts hoppas jag därmed att färjetrafik tas till noggrann granskning som ett verkligt alternativ till broarna.

Kristiina Michelsson,

inredningsarkitekt, BA, MBA, Brändö, Helsingfors

ANDRA LÄSER