Färre finska och danska barn föddes för tidigt under coronavåren – nu jagar forskarna svaret på varför

Färre barn har fötts extremt för tidigt under coronanedstängningen i Danmark. Också i Finland ser man en minskning. Varför vet man inte men jakten på svar har startat. – Min första tanke är vilka faktorer det är i arbetslivet som bidrar, säger nyblivna mamman Emilie Frijs Due i Köpenhamn.

– Vi kommer att forska vidare om orsakerna till att färre barn föddes extremt för tidigt under coronanedstängningen, säger överläkaren Morten Breindahl som leder Neonatalogiska avdelningen på Rigshospitalet i Köpenhamn.
Det märktes inte så mycket i mars, annat än som en vag aning. Men när mars övergick i april kunde överläkarna Morten Breindahl och Ulrik Lausten-Thomsen inte längre blunda för faktum: Det var ovanligt lugnt på Neonatalogiska avdelningen på Rigshospitalet i Köpenhamn.

ANDRA LÄSER