Kriget kunde ha undvikits

Finlands betydelse för Sovjetunionen och Stalin hade varit blygsam före kriget. Det var endast krigshotet som fick Finlands betydelse att växa.

Stefan Forss, Lauri Kiianlinna, Heikki Hult, Pertti Inkinen och Pekka Holopainen påstår i sin Bakgrunds-artikel (HBL Debatt 16.11) med en ökänd Petroskojprofessors ord att ”Vinterkriget var oundvikligt”. Juri Kilin är känd som den person som sprider teorin om ryska krigsfångar i Sandarmoh-massgravarna. Forss är bäst känd som Natoentusiast, men just nu är det ju inte den bästa tidpunkten att förespråka ”hjärndöda” Nato.
Jag är ingen historiker, liksom inte heller författarna (Forss är fysiker och resten är officerare), men jag har följt med debatten och läst både Stephen Kotkin och Pekka Visuri, samt Paasikivi, som fortfarande är den bästa auktoriteten på Finlands väg till ”Erkkos krig”. Att använda en föga trovärdig Petroskojprofessors åsikt om vinterkrigets oundviklighet är i sig ett argument mot författarnas konklusion. Även annars innehåller artikeln flera argument som leder snarare till en motsatt slutsats, det vill säga att kriget kunde ha undvikits.
Kotkins viktiga Stalin-biografi påstås ha mindre bevisvärde därför att Finland ägnas bara några sidor. Orsaken är enkel: Finlands betydelse för Sovjetunionen och Stalin hade varit blygsam före kriget. Det var endast krigshotet som fick Finlands betydelse att växa. Stalin ansåg att England, den ledande imperialistiska stormakten, utgjorde den största faran för Sovjetunionen och England hotade Sovjet via Östersjön. Allt detta analyseras grundligt av Kotkin. Han beskriver ingående förhandlingarna mellan Finland och Sovjet, där Stalin ledde den sovjetiska sidan, i motsats till esterna som fick förhandla mest med Molotov och Mikojan. Det är absurt att påstå att det var fråga om en skenmanöver. Stalin skulle inte ha slösat sin tid med vilseledande manövrar, vilket syns i hans försök att verkligen nå en överenskommelse, som Kotkin påvisar.
Bakgrundsartikeln visar även ganska övertygande att både attackplanerna och Terijoki-regeringen var senkomna tillägg och inte långt utvecklade förrän hösten 1939. Förstås kan vi aldrig veta vad som skulle ha hänt sedan, men vinterkriget kunde nog ha undvikits.

J P Roos,

professor, Helsingfors

ANDRA LÄSER