Tvångsavvisningar varje vecka

Sent på måndag kväll lyfte ett plan mot Kabul från Helsingfors-Vanda flygplats. Ovissheten om vad som skedde och vilka som var med var stor och demonstranter försökte in i det sista stoppa deporteringarna.

Vad hände i går på Helsingfors-Vanda flygplats?

Tio afghaner tvångsavvisades tillbaka till Afghanistan efter att de fått avslag på sina asylansökningar. Ryktet förtäljde bland annat att det fanns barnfamiljer ombord, men enligt polisen fanns det inga minderåriga på planet och polisen har inte heller vetskap om att någon av de avvisade skulle ha varit gravid. Majoriteten var män men med fanns också kvinnor. Alla avvisningar som planerats kunde inte genomföras och antalet avvisade var därför färre än planerat, berättar Helsingforspolisen.
Det var det tredje chartrade flyget tillbaka till Afghanistan sedan Finland slöt ett återsändningsavtal med landet i höstas. Antalet avvisade var färre på de två tidigare flygen. Också irakier tvångsavvisas nu med en takt på några personer per vecka.

När kan en person avvisas med tvång?

Då Migrationsverket och besvärsinstanserna fattat beslut och det finns ett avvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Då är det polisens skyldighet att se till att personen avlägsnas ur landet. Polisen har inte någon prövningsrätt, betonar överkommissarie Hannu Pietilä på Helsingforspolisen, utan ska enligt lagen verkställa besluten. Alla fall behandlas ändå individuellt och en plan för verkställandet görs upp.

Vad betyder det att Finland har ett återsändningsavtal med Afghanistan?

Finland har återsändningsavtal med ett tiotal länder, däribland Afghanistan men inte Irak och Somalia. Avtalet reglerar de praktiska omständigheterna kring tvångsavvisningarna och underlättar verkställandet, men Finland tvångsavvisar också till länder vi inte har avtal med. Enligt polisinspektör Mia Poutanen på Polisstyrelsen är en central fråga om en persons identitet kan säkerställas. Om identiteten kan säkerställas brukar avvisningen också lyckas.

Vilka tvångsmedel får polisen använda?

Samma som i all annan polisverksamhet, utom att flygtrafiken begränsar utrustningen. Det betyder i praktiken att polisen kan använda hand- och fotfängsel. Ingen får tvingas ta mediciner mot sin vilja. Med på tvångsavvisningarna finns i regel också övervakare.

Hur många tvångsavvisningar verkställer polisen?

Det finns ingen specifik statistik för tvångsavvisningarna. I fjol avvisades 6 600 personer, 1 600 av dem beledsagade av polisen. Det betyder att polisen antingen följt personen till flyget eller gränsen, eller ända fram till destinationen. Mer eller mindre frivilliga kan finnas i alla grupper.
I första hand erbjuds alltid frivillig återresa. Under årets första två månader har drygt 300 irakier och 11 afghaner utnyttjat möjligheten till frivillig återresa i IOM:s regi. I fjol arrangerade polisen 30 chartrade flyg, varav 17 till Irak.
ANDRA LÄSER