Låt verksamheten fortsätta vid Lappviken

Ibland har jag öppnat grinden till sjukhusets innergård, satt mig i dess trädgård, njutit av denna vackra helhet av anrika byggnader, prunkande växter och välskötta grusgångar.

23.04.2020 20:15
Jag har ofta vandrat förbi Lappvikens sjukhus och känt en stor glädje var gång jag sett hur byggnaden ändrat karaktär, hur den sakta närmat sig sitt ursprungliga skick. Hur Lappvikens källa och Helsingfors stad med gemensamma krafter låtit byggnaden resa sig ur sitt förfall, hur parken och omgivningen ånyo fått liv. Hur verksamheter av alla de slag, likt blommorna om våren, slagit rot där, vattnade genom Lappvikens källa ... Är inte det en källa vars porlande resonerar med det syfte varför Lappvikens sjukhus byggdes, befrämjande av den psykiska, själsliga hälsan hos oss arma människor?
Ibland har jag öppnat grinden till sjukhusets innergård, satt mig i dess trädgård, njutit av denna vackra helhet av anrika byggnader, prunkande växter och välskötta grusgångar. Mina tankar har då gått till de många människor som genom tiderna vårdats på denna plats och jag har vandrat en stund tillsammans med dem. Allt från författare som Josef Julius Wecksell som levde merparten av sitt liv som patient på Lappvikens sjukhus, till en väninna som vårdades där under en period av sitt liv.
Mycket har detta sjukhus sett och många är de människor som fått hjälp där, precis som i dag. Föreningen Lappvikens källa som jobbar med kultur för psykiskt välbefinnande har enligt mig gjort och gör ett värdefullt arbete.
Vad jag önskar att detta kunde få fortsätta, en fortsättning värdig byggnadens ursprungliga syfte.

Simon Häger,

Helsingfors

ANDRA LÄSER