Konst kan locka fram personligheten – "Färger berör på ett djupare plan"

Vid serviceboendet Hemmet i Åbo är det oftast utomstående konstnärer som står för kulturinslagen, men huset har också en egen duo.

På serviceboendet Hemmet i Åbo var kulturaktiviteter en regelbundet återkommande del av veckoprogrammet innan coronaviruspandemin gjorde det svårt att ta emot besök utifrån. Det säger Pia Lindén-Lamoureux som arbetar som sekreterare vid Stiftelsen Hemmet i Åbo som driver serviceboendet.
–  Innan pandemin kom strävade vi efter att ha program varje vecka. Vi har till exempel haft konserter, bildkonstkurser och musikstunder, säger Lindén-Lamoureux.
Hemmet hade också en bokklubb som leddes av en grupp frivilliga. Totalt finns det ett trettiotal frivilliga som ordnar och hjälper till med olika slags kulturprogram vid serviceboendet.
Enligt Lindén-Lamoureux söker Hemmet regelbundet bidrag från stiftelser för att kunna erbjuda kulturprogram. I somras ordnade Hemmet en akvarellkurs med en utomstående konstnär som instruktör.
–  Pensionärerna har verkligen njutit av att måla och vara med om skapandet. Konst och färger berör på ett djupare plan som är svårt att beskriva i ord. Verksamheten skänker livskvalitet och har en rehabiliterande funktion, säger Lindén-Lamoureux.
–  När pensionärerna får vara med om att skapa och uttrycka sig kommer deras personlighet fram. Målningarna kan vara väldigt olika. Demenssjuka som kanske inte talar längre kan ha ett väldigt starkt färgsinne och uttrycka sig genom sina målningar.
Vid Hemmet är det oftast utomstående personer som står för kulturinslagen i programmet.
–  Undantagsvis kan också vårdpersonalen stå för programmet. Det finns en del som tycker om att sjunga. Då och då uppträder en duo som består av en pensionär och en anställd, säger Lindén-Lamoureux.
Serviceboendet Hemmet har totalt ett femtiotal boende på två olika avdelningar.

ANDRA LÄSER