Om religionsfrihet och julfester: Varför majoritetsargumentet inte alltid håller

Lagen är neutral i fråga om tro och övertygelse, men den tar bägge på allvar.

Religionsfrihet är lätt att acceptera i teorin, men svårt att hantera i praktiken. Diskussionen om biträdande justitieombudsmannens avgörande om skolornas julfester utgör ett ypperligt exempel på detta.

ANDRA LÄSER