Åklagaren yrkar på livstids fängelse för misstänkt spion i Sverige – ska ha jobbat för rysk underrättelsetjänst

Åklagaren yrkar på livstids fängelse för den äldre av de två bröder som åtalats för grovt spioneri mot Sverige. För den yngre brodern yrkas minst 12 års fängelse. Försvaret vill se ett fullständigt frikännande av männen, som hela tiden nekat till brott.

Teckning från rättegången mot bröderna i Stockholms tingsrätt.
19.12.2022 19:31
Bröderna, 42 och 35 år gamla, står åtalade misstänkta för att i tio års tid ha spionerat mot Sverige för den ryska underrättelsetjänsten GRU:s räkning. 42-åringen är även åtalad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Uppgifterna som överlämnats ska männen enligt åklagare Mats Ljungqvist ha fått tag på via 42-åringens arbete vid Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) vid Försvarsmakten. Den yngre brodern påstås vara den som i huvudsak skött kontakterna med GRU.

Villkor i yrkandet

Yrkandet gällande livstids fängelse för 42-åringen och minst 12 års fängelse för den yngre brodern gäller om tingsrätten funnit att uppgifter röjts för GRU, enligt åklagaren.
Om domstolen endast finner att bröderna har "anskaffat och befordrat", men inte röjt uppgifter, yrkas att 42-åringen döms till minst 16 års fängelse. För den yngre brodern yrkas i det fallet minst åtta års fängelse.
Om 42-åringen endast döms för grov obehörig befattning vill åklagarsidan att mannen döms till fyra års fängelse.

"Absolut hemligaste"

Mats Ljungqvist sade i sin sakframställan i tingsrätten att spionaget rubriceras som grovt eftersom det material som målet kretsar kring rör förhållanden av "stor betydelse".
– Materialet är hemligt, till och med kvalificerat hemligt i många fall, det absolut hemligaste materialet som finns, sade han.
Försvaret meddelade i sin tur att de vill att männen frikänns helt och hållet, då de kategoriskt nekar till brott.
Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt avslutades under måndagen.

Fakta | Bröder åtalade för grovt spioneri

Måndagen den 20 september 2021 genomförde Säkerhetspolisen en insats i Mellansverige, där en man greps misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Snart därefter framkom att denna vid tiden för insatsen var hög chef på en annan myndighet.
Det visade sig också att han tidigare arbetat vid Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, vid Försvarsmakten. DN avslöjar även att han tjänstgjort vid KSI, Kontoret för särskild inhämtning, det allra hemligaste av alla svenska underrättelseorgan.
I november samma år greps ytterligare en man i ärendet, misstänkt för grovt spioneri. Det visade sig vara den förste mannens yngre bror.
I samband med detta skärptes även misstankarna mot den äldre brodern till att nu gälla grovt spioneri. Brotten ska enligt åklagaren ha ägt rum mellan 2011 och 2021.
Den 11 november 2022 väcktes åtal mot bröderna, för grovt spioneri. Den äldre åtalas även för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Båda förnekar brott.
I samband med att åtalet lämnades in framkom det att utredningen inleddes redan 2017.
Källa: TT

Fakta | Brott mot rikets säkerhet

Brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift faller under det som kallas brott mot Sveriges säkerhet.
Spioneri är enligt lagen att med avsikt komma över, föra vidare eller röja hemligheter – till exempel försvarsangelägenheter – för främmande makt. Uppgifterna, "vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet", behöver inte vara riktiga.
Straffet för spioneri av normalgraden är högst sex års fängelse, medan grovt spioneri ger fängelse på mellan fyra och arton år eller livstid.
Om avsikt att hjälpa främmande makt saknas är brottet i stället obehörig befattning med hemlig uppgift.
Straffskalan för sådan obehörig befattning av normalgraden går från böter till fängelse i som mest två år. För grovt brott är maxstraffet fyra år.
Man kan också dömas för vårdslöshet med hemlig uppgift, om brottet har skett genom grov oaktsamhet.
Källa: 5–9 §, kap. 9 Brottsbalken, Svensk författningssamling
Källa: TT

ANDRA LÄSER