Sibiriska koltåg rullar till Hangö tills vidare

Två tredjedelar av hamnoperatören Rauanheimos fraktvolymer försvann då järnmalmstransporterna till Karleby stoppades. Om ytterligare sanktioner införs kan antracitfrakten via den nyligen utbyggda Koverharhamnen i Hangö vara i vågskålen.

Joakim Laxåback visar hur nära det är från Severstals gruvor i ryska Karelen till Karleby hamn. Den trafiken har stoppats på grund av att Severstals ägare har belagts med sanktioner. Arkivbild.
Karlebybaserade Rauanheimo är en port till västvärlden för många ryska företag. Hamnoperationsföretaget har expanderat kraftigt de senaste åren men i rådande värdsläge är exponeringen mot Ryssland en tung black om foten.
Det märks allra tydligast i hemmahamnen i Karleby, som används för att skeppa ut järnmalm från företaget Severstals gruvor i ryska Karelen. Storägaren Aleksej Mordasjov, tillika Rysslands rikaste man, finns med på EU:s sanktionslistor vilket innebär att finska företag inte får ha med hans företag att göra.
– Den här frakten står för två tredjedelar av hela vår transitvolym, säger Joakim Laxåback, affärsgruppschef för KWH Logistics, dit Rauanheimo hör.
Bortfallet är massivt och motsvarar i omsättning ungefär 35 miljoner euro, alltså en tredjedel av vad bolaget omsatte i fjol.
Rauanheimo meddelade också sina anställda om omställningsförhandlingar i Karleby i går. De kan leda till permitteringar för upp till 30 personer av de cirka 120 som jobbar för Rauanheimo i Karleby.
Läget är mörkt, konstaterar Laxåback.
– På kort sikt är det ett väldigt hårt slag. Men nog måste vi klara det, vi kommer att överleva.
Hamnområdet köptes av Hangö stad 2015, tre år efter att ståltillverkaren FN-steel gick omkull.

Investerat stort i Hangö

Situationen väcker frågor om vad som kommer att hända i bolagets övriga hamnar. Rauanheimo valdes till exempel nyligen till operatör i hamnen Koverhar i Hangö. Där har stadens hamnbolag satsat på att få i gång ny verksamhet sedan FN-steel som tidigare använde den gick i konkurs 2012.
Den huvudsakliga transittrafiken via Koverhar består av ryskt antracit, en slags hård kolsort. Leveranserna kommer från det ryska företaget Sibanthracites gruvor i Novosibirsk. Bolagets ägare, telekommogulen Albert Avdolyan är inte belagd med några sanktioner i nuläget, men farhågan är att antracitfrakten skulle kunna påverkas av ett eventuellt importstopp på rysk energi.
Antraciten används nämligen både av stålindustrin och för energiproduktion.
– Vi fördömer Rysslands agerande i Ukraina och följer noga hur situationen utvecklas. Men som det är nu fortsätter trafiken som vanligt.

Rauanheimo

En finländsk hamnoperatör som grundades i Petsamo och flyttades till Karleby efter kriget. Är sedan 2001 en del av den familjeägda, österbottniska KWH-koncernen. Till koncernen, som har sina rötter i Nykarleby, hör också sandpappertillverkaren Mirka.
Är störst i landet inom transittrafik från Ryssland, med verksamhet i åtta finska hamnar: Karleby, Helsingfors-Nordsjö, Hangö-Koverhar, Kotka-Fredrikshamn, Björneborg-Tahkoluoto, Uleåborg, Torneå och Kalajoki.
Hade en omsättning på dryga 100 miljoner euro och sysselsatte strax över 200 personer 2020.
Drabbas hårt av sanktionerna, eftersom den viktiga järnmalmsfrakten via Karleby stoppas. Den stod för en tredjedel av omsättningen i fjol.

Flera företag har ju självmant sagt att de slutar handla med ryska företag. Hur tänker ni kring det?

– Vi tar ett steg i taget, och följer givetvis sanktionerna. Men vi är samtidigt ett viktigt kugghjul i den europeiska energikedjan, och den kedjan vill vi inte skära av, säger Laxåback.
Han nämner också bolagets verksamhet i Kotka hamn, varifrån man skeppar ut rysk gödsel till företag i Europa. Det kommer att behövas framöver, i och med att en stor del av Europas spannmålsodlingar finns i krigsdrabbade Ukraina.
Hamnområdet köptes av Hangö stad 2015, tre år efter att ståltillverkaren FN-steel gick omkull.

Fortsatt attraktiv

Rauanheimo valdes till hamnoperatör i Koverhar 2019, fyra år efter att Hangö stad köpte upp området i syfte att skapa nya arbetsplatser.
Stadens hamnbolag investerade drygt 15 miljoner euro i att bygga ut och restaurera kajen 2016. Det finns också planer på att fördjupa farleden in till hamnen.
Utöver det har Rauanheimo gjort stora investeringar, på drygt 7-8 miljoner euro, i nya maskiner, dumprar och hjullastare.
Oavsett vad som händer med Rysslandstrafiken är det ändå välinvesterade pengar, menar Laxåback. Transporterna via Koverhar står för 10-15 procent av Rauanheimos omsättning.
– Koverhar hamn har ett bra läge och stora lagerutrymmen. Dessutom inleddes ju elektrifieringen av Hangöbanan förra sommaren. Det kommer att vara en attraktiv hamn fortsättningsvis.

Finns det något annat man kunde frakta för att täcka upp för den ryska transittrafiken?

– På kort sikt finns det inga andra alternativ. Men visst har vi planer på längre sikt, utan att gå in på detaljer så kan man frakta kol och gas från andra ställen, säger Laxåback.
Rauanheimo valdes till hamnoperatör för Koverhar 2019. På bilden Joakim Laxåback till vänster och hamnbolagets vd Anders Ahlvik till höger.

ANDRA LÄSER