Om symbiosen mellan människa och ting

”Du bygger din värld / av ting. / Men tingen bygger också dig.” I Ulrika Nielsens diktessä är det trots allt det mänskliga subjektet som står i centrum och förundras över tingen.

Tingens historia förtunnas och i nästa generationssteg kommer minnesauran fördunsta. Ulrika Nielsen diktar om tingens världar.