Om symbiosen mellan människa och ting

”Du bygger din värld / av ting. / Men tingen bygger också dig.” I Ulrika Nielsens diktessä är det trots allt det mänskliga subjektet som står i centrum och förundras över tingen.

Tingens historia förtunnas och i nästa generationssteg kommer minnesauran fördunsta. Ulrika Nielsen diktar om tingens världar.
Håkan Möller
21.04.2022 13:25
Tingen tycks leva sitt eget liv, de förökar sig, förflyttar sig och hotar att ta över världen. Inte undra på att det kan uppstå en längtan att rensa ut och frigöra sig från de invaderande tingen. Snart öppnas också en kökslåda med tusende ting i Ulrika Nielsens diktessä Tingen.

ANDRA LÄSER