Skattesatsens storlek delar politiker i Esbo

Inkomstskattesatsens storlek för 2017 delar fullmäktigegrupperna i Esbo. Stadsstyrelsen föreslår att procenten hålls på nuvarande 18.

Tuffa tider. Senast 2020 ska Esbo minska på skulde som nu uppgår till 3,1 miljarder euro.
När stadsstyrelsen i Esbo sammanträdde på måndag gick diskussionen het och det blev en omröstning om inkomstskattesatsens storlek 2017. De gröna, SDP och en Sannfinländsk representant föreslog en höjning av procenten från 18 till 18,5. De förlorade omröstningen med 5 mot 9. De gröna anser att trycket på nedskärningarna inom dagvård, utbildning, social- och hälsovårdstjänster är för stort. De gröna föreslår att investeringar för vägar borde läggas på is till förmån för renoveringar av skolhus och förebyggandet av dålig inomhusluft.
– En årlig av ökning på 10 miljoner euro för oförutsedda renoveringar är en chimär. För att få de pengarna krävs det att man sänker kostnader på andra investeringar, säger stadsstyrelsemedlemmen Tiina Elo (De gröna).
De gröna är rädda för att en årlig summa på 280 miljoner euro för investeringar inom utbildning inte räcker till med tanke på att invånarantalet i Esbo årligen ökar med 4 000. Från och med 2020 ska Esbo minska på skulden.
– Det är bra, men det måste ske så att all service för alla invånare tryggas. Budgetförslaget för 2017 innehåller ytterligare besparingar för 15 miljoner euro. Vi tycker att en skälig höjning av inkomstskattesatsen är ett bättre förslag för att hålla ekonomin i skick än att pruta på servicenivån och skjuta upp renoveringar av skolor, säger Elo.
Samlingspartiet vill inte höja inkomstskattesatsen. Enligt Markus Torkki, som också är ordförande för stadsstyrelsen, vill man inte ta pengar från invånarnas plånböcker.
– För oss handlar det om att se hur man effektivt kan producera tjänster utan att kvaliteten försämras. Det går att göra med en noggrann planering och med att se till alla utgifter. Jag har förståelse för dem som vill höja skattesatsen, men trots allt finns det andra alternativ, säger Torkki.
Han tycker att en ökad sysselsättning är det första som prioriteras.
– Fler jobbande skattebetalare ger också större inkomster i stadens kassa. Det är klart att vi i Esbo står inför stora utmaningar hur vi ska hålla servicenivån hög när det flyttar in många nya invånare. Ett problem är att man ofta skriker om mer pengar efter att man kommit överens om att hålla sig till en budget, säger Torkki.
Den 12 september tar Esbo stadsfullmäktige ett beslut om skattesatsen och budgetramen för 2017.

Esbo åren 2016-2026

Esbo har från och med nästa ett årligt investeringstak på 280 miljoner euro. I år investerade man för drygt 350 miljoner euro.
Det finns en årlig buffert på 10 miljoner euro för oförutsedda utgifter.
En höjning av fastighetsskatten ökar stadens inkomster med sex miljoner nästa år.
Esbo har 270 000 invånare och antalet invånare ökar årligen med 3500-4000.
Drygt 3300 nya bostäder byggs ska byggas bland annat i Storåker, Ängskulla, Bergans och Otnäs.
Esbo stads skuld uppgår till 3,1, miljarder euro vid årets slut.

ANDRA LÄSER