Chefredaktören fick sparken – bråk och penningproblem bakom Kyrkpressens omorganisering

I mitten på april avskedade förlaget Fontana Media Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. Sedan gick styrelsen under jorden. Nu ger styrelseordförande Hans Boije en förklaring till ommöbleringen.

Kyrkpressen genomlever turbulenta tider. Tidningens chefredaktör May Wikström avskedades i mitten på april.

– Fontana Media har gått igenom väldigt tuffa ekonomiska utmaningar, vilket har lett oss fram till den här situationen, säger Hans Boije.

Efter krisåret 2012 då Kyrkpressen stod vid konkursens brant har Fontana Media lyckats höja omsättningen och det ekonomiska resultatet, men bolaget har det fortfarande kärvt. I fjol meddelade Vasa svenska församling att de säger upp prenumerationen på Kyrkpressen åt sina medlemmar. Många församlingar överväger att följa deras exempel. Postens beslut att höja distributionsavgifterna har försvårat Kyrkpressens sits ytterligare.

På grund av tidningens ekonomiska situation har Fontana Media tvingats halvera utgivningen av papperstidningen så att Kyrkpressen numera utkommer endast två gånger per månad. Den 15 april meddelade förlagets styrelse att bolagets vd May Wikström har avgått.

May Wikström, fotograferad 2013 när hon tog över som chefredaktör, vd och förläggare för Kyrkpressen och Fontana Media.

– May Wikström har skött kontakterna med kunderna väl och lyckats förnya tidningen, men de tuffa omständigheterna har lett till påfrestningar inom organisationen och i rådande läge är det bäst att May går vidare, säger Boije.

Vad betyder det rent konkret?

– Det kan jag inte kommentera närmare av hänsyn till de inblandade personerna, men det handlar om konflikter på redaktionen som har påverkat atmosfären.

Enligt anonyma källor som SPT har talat med ska en del medarbetare ha sjukskrivit sig på grund av det försämrade arbetsklimatet.

– Vi har anlitat konsulter för att lösa frågan, men kommit fram till att det inte finns förutsättningar för May att leda företaget.

Det är tillsvidare oklart vem som ska efterträda May Wikström och när det ska ske. På grund av omstruktureringen gör styrelsen inga permanenta chefsutnämningar utan redaktionschef Nicklas Storbjörk fortsätter som ansvarig redaktör.

Hans Boije, styrelseordförande, Fontana Media

– Ekonomin är tryggad åtminstone för årets verksamhet, men om Posten höjer distributionsavgifterna igen nästa år måste vi se över våra resurser, säger Boije.

Är samarbetsförhandlingar att vänta inom en snar framtid?

– Det är inte uteslutet, men vi måste först se över våra styrkor och fokusera på det vi är bra på. Det kan till exempel innebära att förlaget förmedlar färre boktitlar än tidigare.

Överväger ni att halvera utgivningen av Kyrkpressen ytterligare?

– Nej, församlingarna har meddelat att en utgivning en gång i månaden vore alltför sällan. Jag tror att vi kan trygga utgivningen av papperstidningen åtminstone till 2021.

Det dagliga arbetet på redaktionen sköts för närvarande av sju medarbetare. En av dem lämnar bolaget i maj. Enligt Boije kommer ingen att rekryteras i hennes ställe. Därmed krymper personalstyrkan ytterligare.

– En lösning för innehållsproduktionen vore att utöka de lokala bilagorna som kunde produceras av de enskilda församlingarna sådär som det fungerar i till exempel Korsholm och Helsingfors, säger han.

Fontana Media hade 2017 en omsättning på 2,4 miljoner euro och gjorde en rörelsevinst på 93 000 euro.

Kyrkpressen

Sänds till alla hem i församlingar som prenumererar på tidningen till sina medlemmar.

Utgivare: Fontana Media Ab.

Upplaga: 80 000.

Redaktioner i Helsingfors och Jakobstad.

Utgivning: 26 nummer om året.

Fontana Medias styrelse

Hans Boije, ordförande

Heidi Juslin-Sandin

Rainer Karvonen

Lucas Snellman

Bo-Göran Åstrand

ANDRA LÄSER