Färre unga köper egen bostad

Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med över 40 procent sedan 2006. I bakgrunden till siffrorna finns finanskrisen och en oro för framtiden. Vi samlade några tips att ta i beaktande för den som vill köpa sin första egna bostad.

– Finlands BNP är fortfarande 5 procent under läget före finanskrisen år 2008. I Sverige är den till exempel redan 10 procent mera än den var då för åtta år sedan, säger Henna Mikkonen, ekonom vid Danske Bank.
Hon tror att många unga finländare på grund av landets ekonomiska situation helt enkelt är rädda att ta ett stort bostadslån, fast deras egen ekonomi skulle tillåta det. Och fast man har en god ekonomi finns det knep som hjälper en att få ett bra och förmånligt bostadslån.

Konkurrensutsätt bankerna

Konkurrensutsättningen är något som många glömmer bort då de köper sin första bostad. Köpprocessen kan redan färdigt kännas mycket tung och många nöjer sig med att få en offert från sin bank. Men ett bra knep är att konkurrensutsätta flera banker. Det lönar sig att skicka offerter till minst tre banker men gärna till flera. Den lilla mödan det tar kan spara in tusentals euro under återbetalningstiden.
Främmande banker kapar gärna kunder från andra banker. Genom att konkurrensutsätta bankerna kan man alltså få en bättre offert av sin egen bank eftersom de inte vill mista sina kunder.
– Det verkar som om unga personer som planerar att köpa sin första bostad läser på och förbereder sig mera inför låneförhandlingar än tidigare. Det är givetvis en bra utveckling och kan bland annat bero på att information finns så lättillgängligt nu för tiden, säger Kenneth Kaarnimo, direktör vid Danske Bank med ansvar för privatkunder i Finland.

Vid köp av första bostad slipper du betala överlåtelseskatt om:

Du äger minst hälften av bostaden.
Du är mellan 18 och 39 år vid tidpunkten för köpet.
Du ska bo i bostaden och flyttar in inom sex månader från och med köpet.
Du inte tidigare har ägt över 50 procent av en lägenhet eller ett bostadshus.
Källa: Skatteförvaltningen

Staten hjälper genom bostadssparpremien

Bostadssparpremien (BSP) är ett system avsett för personer mellan 18 och 40 som vill köpa sin första egna bostad. Tanken är att stödja bostadssparandet inför köpet. Bostadsköparen tecknar ett avtal med banken där han eller hon förbinder sig att spara 10 procent av bostadens pris. Banken i sin tur förbinder sig att ge lån då sparmålet uppnåtts.
För att få bostadssparpremien ska bostadsköparen under minst åtta kvartal – det vill säga under två år – sätta in 150- 3 000 euro per kvartal på BSP-kontot. BSP-avtalet kan justeras ännu under spartiden och till och med överföras till en annan bank. Också andra medel än de som satts in på BSP-kontot får användas för bostadsköpet men de räknas inte som sparad andel. Avtalet förfaller om man i förtid lyfter medel från BSP-kontot eller köper en bostad.

Förstaköpare slipper överlåtelseskatten

Då en lägenhet eller ett bostadshus byter ägare ska överlåtelseskatt betalas. Vanligtvis är det köparen som betalar skatten. Men under vissa omständigheter är köpet av en första bostad befriat från skatten. Till kriterierna hör bland annat att man är mellan 18 och 39 år gammal vid tidpunkten för köpet och att man äger minst 50 procent av bostaden i fråga. Man måste också flytta in inom sex månader från köpet och man får inte tidigare ha ägt mer än 50 procent av en bostad.

Vad kan man pruta på?

Bankernas viktigaste verktyg vid låneförhandlingar är räntemarginalen. Genom att försöka förhandla om en lägre ränta kan man med lite tur få ett riktigt bra lån. Bankerna kan också försöka berättiga en hög ränta med olika lockande förmåner. Men förmånerna väger sällan mer än en lägre ränta.
Möjligheten att byta referensränta kan ändå vara ett smart drag. Ett bostadslån är en långvarig skuld och referensräntorna hinner fluktuera. Just nu är euriborräntorna förmånligast, men i framtiden kan situationen vara en annan.
– Vanligtvis talar vi om till och med 25 års lån så referensräntan är bra att ta i beaktande. De närmaste åren borde vi ändå hållas på ungefär samma nivå, säger Henna Mikkonen.
Banken kan också erbjuda ett räntetak som hindrar lånets ränta att stiga över en viss gräns. Men enligt en del undersökningar är räntetaket sällan nyttigt för kunden.
Källor: Skatteförvaltningen, Miljöförvaltningen, summarum.fi

ANDRA LÄSER