"Många som kan svenska vågar inte använda det"

– Att jag kan umgås med mänskor på deras eget modersmål gör att jag förstår dem mycket bättre, säger Reidar Wasenius.

Molempi parempi
02.04.2017 09:00 UPPDATERAD 03.04.2017 11:21
– Och det handlar inte bara om vad de säger, jag kan också läsa mellan raderna.
Reidar Wasenius är en mediebranschens mångsysslare och bland annat känd som VR:s röst i tågen.
Molempi parempi är en satsning som har kommit till för att det behövs fler röster om tvåspråkig verklighet, om nyttan av att kunna landets båda nationalspråk och allt gott som det i förlängningen kan föra med sig.
Molempi parempi har producerats av Samarbetsforum och publiceras på HBL.fi i samarbete med Hufvudstadsbladet.

ANDRA LÄSER