Fler dör i Helsingfors – nu behövs ny lokal för avlidna som kostar 10 miljoner euro

När invånarna i Helsingfors blir fler och äldre betyder det att antalet döda ökar. Och det har saknats ett modernt hus där anhöriga från olika trosinriktningar kan ta avsked på ett värdigt sätt. Den saken ska det bli ändring på.

Så kan det nya huset se ut i Malm i Helsingfors. I tornet kommer det att finnas fem kylrum.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
22.03.2023 10:03
När någon dör kommer den personen i framtiden att föras till ett nytt hus för avlidna som kan byggas bredvid Malms begravningsplats.
Den kostar 10,5 miljoner euro att bygga och kommer att bli stadens största lokal där avlidna förvaras i tre eller fyra veckor innan de begravs eller kremeras.
Hit kommer de från sjukhus, vårdhem, privata hem, från utlandet eller övriga delar av Finland.
Avlidna av alla trosinriktningar är välkomna. Det finns 275 platser. Staden har inga planer att bygga några andra hus för avlidna.
Besökarna kommer in genom den västra delen av byggnaden. Här har det varit viktigt att utsikten från huset är mot naturen utanför.
”Målet är att skapa en lugn, värdig och vacker stund för att säga adjö till sin närstående som gått bort”, skriver tjänstemännen.
Utsikt mot den lugna naturen utanför är viktigt i den nya byggnaden.

Kan byggas i höst

Inne i byggnaden kommer det att finnas ett torn där det ryms 55 avlidna i varje torn. De är 15 meter höga och innehåller ett hyllsystem där en automatisk hiss transporterar avlidna.
Priset för hyllsystemet och hissen ingår inte i byggkostnaderna.
Staden har valt just Malms begravningsplats för att kommunikationerna dit är goda. Krematoriet i Malm ligger även i närheten.
Tjänstemännen menar att den nya byggnaden behövs då befolkningen växer och åldras. Antalet personer som avlider ökar.
Enligt befolkningsprognosen för 2021 dör det 5 081 personer i Helsingfors på ett år. Samma år hade staden 298 platser för avlidna.
De uppges vara omoderna och personer av olika trosinriktningar kan inte utföra sina ritualer i dem, till exempel muslimers tvagning av sina avlidna.
När frågan var uppe i social- och hälsovårdsnämnden i fjol ville Sannfinländarna inte att budgetmedel går till att betala för tvättlokaler för muslimska avlidna. De fick inte stöd för det här av de andra partierna.
År 2040 väntas det dö 6 317 personer på ett år.
”Det finns en konstant brist kylförvaringsutrymmen för avlidna. Dessutom försvinner 120 platser för avlidna de kommande tio åren”, skriver tjänstemännen.
Alla nuvarande lokaler duger heller när anhöriga ska ta farväl av sina kära.
”Det har man beaktat i planeringen”, skriver tjänstemännen.
Helsingfors stadsstyrelse godkände det nya huset på måndagen. Frågan går ännu vidare till stadsfullmäktige. Om fullmäktige godkänner huset startar byggandet i höst. Huset väntas vara klart 2025.
Här tar de anhöriga ett sista farväl av sin närstående.

ANDRA LÄSER