Stark tillväxt för Stora Enso

En höjd efterfrågan på förpackningsmaterial bidrar till det förbättrade resultatet.

Skogsindustrikoncernen Stora Enso hade en mycket stark tillväxt under tredje kvartalet.
Skogsindustrikoncernen Stora Enso uppvisar ett starkt delårsresultat under det tredje kvartalet.
Bolagets omsättning ökade med 23,9 procent till 2 577 miljoner euro i jämförelse med fjolårets siffror. Det operativa rörelseresultatet efter avdrag för räntor, skatter och avskrivningar landade på 386 miljoner euro i jämförelse med 145 miljoner euro året innan.
Enligt Stora Enso beror det goda resultatet på högre försäljningspriser och ökade leveranser. I synnerhet efterfrågan på förpackningsmaterial, biomaterial och träprodukter ökade under tredje kvartalet.
Det operativa rörelseresultatet under årets första nio månader har fördubblats till 1,1 miljarder euro, uppger Stora Enso.
Koncernen meddelade på onsdagen att Stora Enso investerar 97 miljoner euro i utbyggnaden av kartongproduktionen vid Skoghalls bruk i Hammarö i Sverige. Stora Enso utreder också möjligheten att utöka produktionen av förpackningar av kartong i sin fabrik i Uleåborg.

ANDRA LÄSER