Tredje rangens Europa

På vems villkor äger framtidens tekniska, ekonomiska – och därmed kulturella – utveckling rum? Väst kan inte betrakta Kina med blåögdhet.

LedareTorsten Fagerholm
10.10.2020 10:30 UPPDATERAD 12.10.2020 10:31
Tredje rangens företag tillverkar produkter, andra rangens bolag producerar teknik, första klassens företag definierar standarder. Standarder utgör inte bara ett gemensamt tekniskt eller ekonomiskt språk, de återspeglar också kulturella normer. Liberala demokratier bygger på rättsstatsprincipen. Tack vare garantier mot maktmissbruk och korruption ska ingen stå över – eller under – lagen. Detta återspeglas i våra grundlagar, i konventioner om mänskliga rättigheter, i den västerländska synen på yttrande- och åsiktsfrihet, med fritt flöde av information via internet. Ekonomi och teknik reflekterar vår människosyn. Inom enpartidiktaturer som Kina är systemets dominans däremot total, medan lagen och individen får ge vika.

ANDRA LÄSER