Sauli Niinistö vill fortsätta – SFP står fast vid egen kandidat

Sauli Niinistö ställer upp för omval i presidentvalet 2018, men inte primärt som Samlingspartiets kandidat. Att den sittande presidenten vill ha en bred folkrörelse bakom sig rubbar inte SFP:s avsikt att ställa upp en egen presidentkandidat.

President Sauli Niinistö säger att uppfattningarna om Finlands utrikespolitik är enhetliga över partikartan även om det finns skillnader i betoningar. – När situationen så kräver måste vi kunna anpassa oss om omständigheterna förändras snabbt, säger han när han tillkännager sin kandidatur för omval.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
29.05.2017 14:00 UPPDATERAD 29.05.2017 18:21
Sauli Niinistö kandiderar för omval i nästa års presidentval förutsatt att en valmansförening ställer sig bakom honom. En sådan folkrörelse bör enligt lagen samla in 20 000 namn för att få ställa upp en kandidat. Det är en småsak för den sittande presidenten.
Niinistö fick 1,1 miljoner respektive 1,8 miljoner röster i de två valomgångarna 2012, och han popularitet är hisnande efter fem år vid makten. I Helsingin Sanomats senaste opinionsmätning vid årsskiftet gav 87 procent av de tillfrågade honom riktigt gott eller ganska gott betyg.
– Jag vill gärna veta hur brett mitt stöd är, och jag tänker låta mäta det. Får jag inte tillräckligt stöd via valmansföreningen har jag naturligtvis ingenting att skaffa i själva valet, sade Niinistö på en presskonferens på Talludden på måndagen.
Han ville inte jämföra sitt drag med Frankrikes president Emmanuel Macron vars popularitet växte ur folkrörelsen En marche.
Hur som helst blir Niinistö primärt en folkrörelses och inte sitt forna partis kandidat. Det är att ta avstånd från Samlingspartiet vars ordförande Petteri Orpo är införstådd med arrangemanget. Orpo lovar att partiet ändå ska utse Niinistö till sin presidentkandidat, och på så sätt murar Orpo omedelbart igen vad som utåt liknar en spricka i fasaden.
Sauli Niinistö motiverar arrangemanget med att det har funnits ett stort engagemang för en valmansförening och med att presidentens inrikespolitiska maktbefogenheter är försumbara. Finlands president har väldigt lite att göra på en partipolitisk spelplan, och avståndet mellan presidentinstitutionen och de inrikespolitiska frågorna bara växer, enligt Niinistö.
Då Niinistö tar distans från Samlingspartiet kan det bli lättare för många av hans anhängare att rösta på honom, i synnerhet för dem som inte primärt är anhängare av Samlingspartiet. Det gynnar naturligtvis både hans kandidatur och Samlingspartiets syfte – att få honom omvald. Samtidigt kan det påverka andra partiers valtaktik. I synnerhet för mindre och borgerliga partier, som ideologiskt står relativt nära Samlingspartiet, är det ett än mer reellt alternativ att stötta den sittande presidenten.

SFP orubbligt, KD avvaktar

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson säger att det var väntat att Sauli Niinistö skulle ställa upp för omval, men i villkoret om en valmansförening läser hon in en markering av distans, både till partipolitiken och till Samlingspartiet.
– Han är inte självklart deras kandidat, säger hon.
SFP tänker ändå ställa upp en egen presidentkandidat.
– Vi hade hela tiden räknat med att Niinistö ställer upp, så hans besked påverkar inte oss. Oberoende av vem som väljs till president är det viktigt att den utrikes- och säkerhetspolitiska debatten inför valet blir bred, att många röster hörs. I den debatten ska vi delta, säger Henriksson.
SFP ska nominera sin presidentkandidat på partidagen om knappt två veckor. Kristdemokraterna bestämmer sig på sin partidag i augusti.
– Fältet får avgöra om vi ska ha en egen kandidat eller inte, säger ordförande Sari Essayah som kandiderade för KD senast.
Hittills har tre partier utsett sina presidentkandidater. Matti Vanhanen ställer upp för Centern, Pekka Haavisto för De gröna och Merja Kyllönen för Vänsterförbundet.

Niinistö var överlägsen 2012

Finland väljer president 28 januari 2018. Får ingen kandidat över hälften av rösterna hålls en andra omgång mellan de två främsta kandidaterna den 11 februari.
Presidentvalet är det populäraste valet i finländsk politik. Valdeltagandet låg på 69,7 respektive 66,0 procent i de två omgångarna 2012.
Sauli Niinistö (Saml) fick 62,6 procent av rösterna i andra omgången 2012, Pekka Haavisto (Gröna) 37,4. I första omgången fick Niinistö 40,0, Haavisto 18,8, Paavo Väyrynen (C) 17,5, Timo Soini (Sannf) 9,4, Paavo Lipponen (SDP) 6,7, Paavo Arhinmäki (VF) 5,5, Eva Biaudet (SFP) 2,7 och Sari Essayah (KD) 2,5 procent av rösterna.

ANDRA LÄSER