Åbo Akademi valde prorektorer – och vill att huvudbyggnaden ska användas av universitetet

Utbildningen och forskningen leds av två nya prorektorer. Dessutom valde styrelsen för Åbo Akademi också en tredje prorektor med nytt ansvarsområde.

Styrelsen ansåg att huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget ska kvarstå i ÅA:s regi.
Professor Lisbeth Fagerström fortsätter som rektor för Åbo Akademi i Vasa. Åbo Akademis styrelse valde Fagerström till posten på sitt möte på fredagen. Fagerström har haft befattningen sedan 2018.
Till prorektor för utbildning valdes Gunilla Widén, professor i informationsvetenskap.
Till prorektor för forskning valdes Reko Leino, professor i organisk kemi.
Vid mötet valdes även en ny, tredje prorektor för samverkan som "ansvarar för främjandet av det livslånga lärandet, forskningsresultatens genomslagskraft samt samverkan med det övriga samhället".
Valet föll på professor Marko Joas, dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Det betyder samtidigt att fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi kommer att få en ny dekan.
ÅA:s styrelse behandlade också fastighetsstrategin för Akademin, en fråga som väckt stor debatt.
Styrelsen ansåg att huvudbyggnaden vid Domkyrkotorget ska kvarstå i ÅA:s regi. Den har "en central roll i universitetets verksamhet och ska kvarstå i ÅA:s regi", skriver Åbo Akademi i ett pressmeddelande.
Styrelsen anser också att ÅA ska fortsätta vara med i fastighetsprojektet kvarteret Stjärnan, som drivs av Stiftelsen för Åbo Akademi. En "inkluderande fastighetsplanering " ska inledas redan under april.

ANDRA LÄSER